Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása / VCA-KP-1-2021
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
05/21/2021
Érvényes:
05/21/2021
Tárgymutató:
Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása / VCA-KP-1-2021
Pályázhat:
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány
a) amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett, és
b) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott - lakosságszáma 5000 fő feletti
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása / VCA-KP-1-2021

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Városi Civil Alap keretében
"civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása"
című
alprogramhoz
A pályázati kiírás kódszáma: VCA-KP-1-2021
Pályázati kategóriák kódszáma: VCA-KP-1-2021/1
VCA-KP-1-2021/2
VCA-KP-1-2021/3
VCA-KP-1-2021/4
VCA-KP-1-2021/5

1. Bevezető
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a "civil közösségek tevékenységének támogatása" címmel 2020 júniusában megjelent pályázati felhívás forrást biztosított az 5000 fő vagy ez alatti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. A pályázat sikere alapján és figyelembe véve a civil szervezetek igényeit, a Kormány újabb támogatási programot indít, ezúttal az 5000 fő lakosságszám feletti településeken működő civil szervezetek számára.
A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek.
A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) látja el.

1.2. A pályázati kiírás célja
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Városi Civil Alap keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.

1.4. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A rendelkezésre álló forrás összege 4 400 000 000 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 16. Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása jogcímcsoport terhére biztosítja.

2. A támogatható tevékenységek
2.1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (VCA-KP-1-2021/1)
- Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;
- Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
- Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
- Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.
Ha a beruházással érintett - nem a pályázó tulajdonában lévő - ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok - a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában - támogathatóak, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.

2.2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2021/2)
- Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.

Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

2.3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2021/3)
- Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
- Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
- Eszközbeszerzés.

2.4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (VCA-KP-1-2021/4)
- A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása;
- A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

2.5. Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása (VCA-KP-1-2021/5)
- Kommunikációs tevékenység fejlesztése;
- Szervezeti arculat kialakítása;
- A pályázó kommunikációs stratégiájának megvalósítása, különös tekintettel a médiamegjelenésekre.

2.6. A támogatott tevékenység időtartama
2021. január 1.-2022. december 31.

2.7. Fenntartási kötelezettség
Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.
A fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába.

2.8. Biztosítéknyújtási kötelezettség
Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány
a) amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett, és
b) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott - lakosságszáma 5000 fő feletti.

3.2. A pályázat benyújtásának határideje és módja
- A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani.
- A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
- A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2021. április 21. 8 óra 00 perc-2021. május 21. 12 óra 00 perc
- A pályázó a pályázatát a támogatási döntés közléséig visszavonhatja. A pályázat visszavonását az erre vonatkozóan benyújtott kérelemnek megfelelően a BGA Zrt. a NIR-ben rögzíti, és a tudomásulvételről elektronikus úton visszajelzést küld a pályázónak.
- A pályázat benyújtásához pályázati díj megfizetése nem szükséges.

8. Pályázattal kapcsolatos további információk
A pályázati kiírás és az Útmutató letölthető a http://www.bgazrt.hu valamint a https://civil.info.hu/ honlapról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 795 9601 telefonszámon, a vca@bgazrt.hu e-mailcímen, valamint a mindenkori Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokos szervezetektől kaphatnak.
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum