Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Erasmus-akkreditáció az ifjúságügy területén / EAC/A03/2020
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2021
Tárgymutató:
Erasmus-akkreditáció az ifjúságügy területén
Pályázhat:
Az Erasmus-akkreditáció azoknak a szervezeteknek szóló lehetőség, amelyek meg akarják nyitni kapuikat a határokon átívelő csereprogramok és együttműködési projektek előtt.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020 - EAC/A03/2020
Erasmus-akkreditáció az ifjúságügy területén
(2020/C 227/08)

FENNTARTÁSI ZÁRADÉK
Az Európai Bizottság által 2018. május 30-án javasolt 2021-2027. évi uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramot (a továbbiakban: program) az uniós jogalkotók még nem fogadták el. Ennek az akkreditációs felhívásnak a közzétételére azonban sor kerül annak érdekében, hogy amint az uniós jogalkotók elfogadják a jogalapot, megkönnyíthető legyen az az uniós támogatások potenciális kedvezményezettjei számára a pályázati folyamat.
Ez az akkreditációs felhívás nem jelent jogi kötelezettséget az Európai Bizottságra nézve. Amennyiben az uniós jogalkotók jelentős mértékben megváltoztatják a jogalapot, ezt a felhívást módosíthatják vagy törölhetik, és új akkreditációs felhívások közzétételére kerülhet sor más tartalommal és megfelelő határidőkkel.
A jelen akkreditációs felhívás alapján általában véve is csak akkor valósulhat meg bármilyen lépés, amennyiben teljesülnek az alábbi, bizottsági hatáskörön kívül eső feltételek:
- a programot létrehozó jogalap végleges szövegének elfogadása az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által;
- a 2021. évi és azt követő éves munkaprogramok és az általános végrehajtási iránymutatások, kritériumok és kiválasztási eljárások elfogadása a programbizottság véleményének kikérése után, és
- az Európai Unió 2021. évi és azt követő költségvetéseinek elfogadása a költségvetési hatóság által.
A javasolt 2021-2027. évi uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. és 166. cikkén és a szubszidiaritás elvén alapul.

1. Bevezetés
Az Erasmus-akkreditáció azoknak a szervezeteknek szóló lehetőség, amelyek meg akarják nyitni kapuikat a határokon átívelő csereprogramok és együttműködési projektek előtt.
Az akkreditált Erasmus-szervezetek egyszerűsített hozzáférést kapnak a jövőbeni (2021-2027 közötti időszakra vonatkozó) program 1. fő intézkedésén belüli finanszírozási lehetőségekhez. Az akkreditált szervezetek finanszírozáshoz való hozzáférésének feltételeit az Európai Bizottság által évente közzétett pályázati felhívásokban határozzák meg.
Amennyiben egy pályázó elnyeri az ifjúságügyi Erasmus-akkreditációt, az azt mutatja, hogy megfelelő és hatékony eljárásokkal és intézkedésekkel rendelkezik ahhoz, hogy a terveknek megfelelően magas színvonalú tanulási célú mobilitási tevékenységeket hajtson végre oly módon, hogy az a fiatalok érdekeit szolgálja.

2. Célkitűzések
E cselekvés célkitűzései a következők:
- a fiatalok személyes és szakmai fejlődésének nem formális és informális tanulási célú mobilitási tevékenységek révén történő támogatása;
- a fiatalok önrendelkezésének, aktív polgári szerepvállalásának és a demokratikus életben való részvételének ösztönzése;
- az ifjúsági munka minőségfejlesztésének előmozdítása helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten az ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek kapacitásépítése és az ifjúságsegítők szakmai fejlődésének támogatása révén;
- a befogadás és a sokszínűség, a kultúrák közötti párbeszéd, valamint a szolidaritás, az esélyegyenlőség és az emberi jogok értékeinek népszerűsítése az európai fiatalok körében.

3. Támogathatóság
Kizárólag az "Erasmus+" elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 23. cikkének (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő pályázók jelentkezhetnek.
Ifjúságügyi Erasmus-akkreditációra a következő országok valamelyikében letelepedett köz- és magánszervezetek pályázhatnak:
- az Európai Unió tagállamai,
- a programhoz társult harmadik országok, a jogalapban meghatározott feltételek szerint (2).

4. Benyújtási határidő
A pályázatok értékelése és az akkreditációk odaítélése folyamatosan zajlik.
Az adott évben rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségekhez való egyszerűsített hozzáféréshez az akkreditált státusz előzetes megszerzése szükséges. Az akkreditáció e felhívás keretében történő megszerzéséhez a pályázatokat legkésőbb 2021. december 31-ig kell benyújtani.

5. Kiválasztási eljárás
A pályázatok értékelése a Pályázati szabályzatban meghatározott odaítélési, valamint kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik.
A kiválasztásért felelős nemzeti iroda értékelő bizottságot jelöl ki a teljes folyamat irányításának felügyeletére. A szakértők által elvégzett értékelés alapján az értékelő bizottság összeállítja a kiválasztásra javasolt pályázatok listáját.

6. Részletes információk
A 2021-2027. évi uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat elérhető az alábbi weboldalon:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0367&from=EN
Az akkreditációs felhívás részletes feltételei, szabályai és eljárásai megtalálhatók a Pályázati szabályzatban, a következő internetes címen:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
A Pályázati szabályzat ezen akkreditációs felhívás szerves részét képezi, és az abban foglalt részvételi feltételek teljes mértékben vonatkoznak erre a pályázati felhívásra.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum