Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Keresztény könnyűzenei képzés támogatása
Kiíró:
Kovács K. Zoltán Alapítvány
Határidő:
09/30/2020
Érvényes:
09/30/2020
Tárgymutató:
keresztény könnyűzenei képzés támogatása
Pályázhat:
zenekarok, egyházi szervezetek, informális csoportok, természetes személyek, civil szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Keresztény könnyűzenei képzés támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A magyar keresztény könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése érdekében a Magyar Kormány támogatásból a
Kovács K. Zoltán Alapítvány keresztény könnyűzenei képzés támogatására pályázatot hirdet

1. A pályázat célja
A program célja, hogy a keresztény könnyűzenei képzésekhez elsősorban zene- énektanár, próbaterem, több napos képzés esetében a tábor költségéhez hozzájáruljon.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázni azok a zenekarok, egyházi szervezetek, informális csoportok, természetes személyek, civil szervezetek pályázhatnak, akik a helyi plébánia, egyházközség, helyi vallási közösségek zenei munkájában, szolgálatában aktívan részt vesznek vagy a jövőben részt venni kívánnak. A vallási közösséghez kapcsolódó fennállást a hitoktatónak, plébánosnak, lelkésznek, helyi egyházi szervezet vezetőjének szükséges igazolnia.

3. Támogatható tevékenységek
A Kovács K. Zoltán Alapítvány az alábbi tevékenységeket támogatja:
- keresztény könnyűzenei képzések, tanfolyamok szervezése és megvalósítása, melyek képesek erősíteni a közösségi együvé tartozás érzését, növelik a zenei ismeretek elsajátítását, fejlesztik az előadói készséget.
A támogatás igénybe vehető minden olyan tevékenységre, amely a könnyűzenei képzéshez közvetlenül hozzájárul. Elsősorban zene- és/vagy énektanár díja, próbaterem díja, igényelhető. Többnapos képzések, táborok esetében szállásra, terembérleti díjra, étkezésre is lehet támogatást igényelni.
Nem nyújtható támogatás hangszervásárlásra.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- előadói honoráriumok;
- oktatói díjak;
- oktatáshoz kapcsolatos kiadások (pl. terembérlet, technikai feltételek biztosítása,);
- többnapos képzések esetében vendéglátással, szállással kapcsolatos kiadások.

4. Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka:
2020. július 30-2020. december 31.

5. Az elnyerhető támogatás összege, mértéke és típusa
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 300 000 Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás). A megítélt támogatást az Alapítvány számla ellenében közvetlenül téríti meg szállító felé. A számlán vevőként az Alapítványnak kell szerepelnie. A támogatás megítélése esetén tehát az Alapítvány nem a támogatott részére utal, hanem számla ellenében a szállítónak közvetlenül. Kizárólag átutalásos számla fogadható el.
A szakmai beszámolót, a támogatott cél megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 15-ig kell elkészíteni.
A pályázati cél meghiúsulása esetén a támogatási döntést az Alapítvány visszavonja.
A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4 700 000 Ft (azaz négymillió-hétszázezer forint).

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A támogatási kérelmet elektronikus vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázatok beérkezését elektronikusan visszaigazoljuk.
Elektronikus beadás esetén a tárgy mezőbe a "könnyűzenei képzéstámogatás" szöveget kell írni, idézőjelek nélkül.
Cím: molnar.laszlo@kkza.hu vagy takacs.beata@kkza.hu
Postai benyújtás esetén a pályázatot 1 eredeti (hitelesen aláírt) példányban, A/4 oldalakra nyomtatva, egy helyen összetűzve kérjük beküldeni.
Kérjük a borítékra ráírni: "könnyűzenei képzéstámogatás".
Cím: Kovács K. Zoltán Alapítvány, 1111 Budapest, Bartók Béla út 51. I. em. 3.
Beadási határidő: 2020. szeptember 30.

7. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap;
- a tervezet tevékenység/szakmai terv 1 oldalnál nem nagyobb terjedelmű bemutatója
- egyházi ajánlás
- pénzügyi terv;

8. A pályázat elbírálásának módja, határideje
A támogatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik, beérkezés szerinti sorrendben, a keretösszeg erejéig. Az elbírálás határideje, a beérkezéstől számított 10 munkanap.
A beérkező pályázatok formailag érvényes, amennyiben
- a jelen pályázati kiírás szerinti személy/szervezet/informális csoport pályázott;
- a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Kovács K. Zoltán Alapítvány elnökének és tagjainak, a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
- a támogatást igénylő határidőben nyújtotta be a pályázatát (a benyújtás napjának a postai feladás, vagy a személyes benyújtás dátuma számít);
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot kitöltötte;
- a támogatási igény benyújtója a pénzügyi tervet és a szöveges indokolást csatolta

Amennyiben a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel, legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hiánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, az Alapítvány a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

9. A pályázat tartalmi bírálata
A pályázatok szakmai bírálatát a Kovács K Zoltán Alapítvány szakmai bíráló bizottsága végzi el. A bíráló bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli. Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a kuratórium elnöke az alábbi döntéseket hozhatja:
- a pályázat támogatása;
- a pályázat elutasítása.
A meghozott döntés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

10. A támogatási szerződés megkötése
A támogatói döntés meghozatalát követően az Alapítvány elektronikusan értesíti a pályázó szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben tájékoztatja a pályázót a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges esetleges dokumentumokról. A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kuratórium elnöke köti meg a támogatási szerződést.

11. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységet a Kovács K. Zoltán Alapítvány támogatja. A nyilvánosság biztosításának kötelező módja:
- esemény megvalósítása az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés
(meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató
felirat;

12. Kapcsolati adatok
Az Alapítvány pályázataival kapcsolatban kizárólag elektronikusan, a molnar.laszlo@kkza.hu vagy takacs.beata@kkza.hu címen lehet érdeklődni. Telefonos és személyes megkereséseket nem tudunk fogadni. A válasz, valamint a támogatási szerződés megkötése során ügyintézőnk felveszi pályázóval a telefonos kapcsolatot is.

A felhívás, pályázati adatlap, elszámolási útmutató a következő linkekről letőlthető:
https://vasarnaphu.synology.me/sharing/kvNAkNW8b
https://vasarnaphu.synology.me/sharing/GmsnCBUTy
https://vasarnaphu.synology.me/sharing/U5vItXsaB
Kovács K. Zoltán Alapítvány
Adószám: 19050735-1-43
1114 Budapest, Bartók Béla út 51. 1.em./3.
kovacs.k.zoltan.alapitvany@gmail.com

elszámolási útmutató végleges.docxpályázati felhívás végleges.docxPályázati_adatlap_és_nyilatkozat_vegleges.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum