Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Csoóri Sándor Alap
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
04/21/2018
Érvényes:
04/21/2018
Tárgymutató:
népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatása
Pályázhat:
Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény (Pl. alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási vagy kulturális intézmény)
Egyéb fenntartású intézmény (Pl. tagintézmények, Tankerületi Központok fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, Felsőoktatási intézmények és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott köznevelési intézmények, Szakképzési Centrumokhoz tartozó köznevelési intézmények, Kollégiumok)
Egyesület
Egyház, egyházi szervezet
Egyházi fenntartású intézmény (Pl. egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási, vagy kulturális intézmény)
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Nonprofit Gazdasági társaság
Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
Közalapítvány
Közhasznú társaság (Kht.)
Központi költségvetési szerv
Önkormányzati fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl. hazai, vagy határon túli) közösségek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Csoóri Sándor Alap
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Csoóri Sándor Alap nyílt pályázatot hirdet a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.12.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2018-ban 4 360 000 000 Ft, azaz négymilliárd-háromszázhatvanmillió forint, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. EMMI fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 4. Csoóri Sándor Alap jogcím TÁMOGATÁS forrásaként áll rendelkezésre (ÁHT azonosító: 368 839).

3. A támogatás formája
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A nyílt pályázati eljárásban elnyerhető támogatás altémái és mértéke
4.1. Néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-2018
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 1 830 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 8 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a Kárpát-medencében, és Moldvában működő néptáncegyütteseknek pályázni lehet népviseletek és azok kiegészítőinek vásárlására, készíttetésére; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; a próbatartást segítő kis értékű technikai eszközök beszerzésére; oktatók tiszteletdíjára; belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre.

4.2. Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
A pályázati kategória kódja: CSSP-TANCHAZ-2018
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 220 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 2 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában pályázatot nyújthatnak be a hazai és külhoni táncházak és folkklubok, közművelődési szervezetek, önkormányzatok, a komplex, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népművészeti világát bemutató programjainak támogatására. A támogatás kérhető az oktatói, előadói tiszteletdíjakra; az oktatást és az élőzenei szolgáltatást segítő kis értékű technikai eszközök beszerzésére; hangtechnikai szolgáltatás díjára; reklám- és propagandaköltségre; utazási költségre.

4.3. Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása, a közösségek megerősítése
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPZENE-2018
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 530 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 2 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek támogatást igényelhetnek oktatói tiszteletdíjakra; szakmai továbbképzésekre, oktatási segédanyagok vásárlására, hangszerbeszerzésre és -felújításra; tanuláshoz, gyűjtéshez szükséges kisértékű technikai eszközök beszerzésére, egységes fellépőruha készíttetésére; demoanyag készítésére, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre.

4.4. A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 500 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás:
a) Infrastruktúra fejlesztés (Beruházás) esetén: 8 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-B-2018
Az altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek az a) pont szerint támogatást kérhetnek a tudásátadás céljából működtetett alkotóház, alkotóműhely, műhelygaléria, népi kézműves bemutatóhely felújítására, kialakítására.
b) szakmai munka támogatása esetén: 10 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2018
Legalacsonyabb igényelhető támogatás mindkét altéma esetében: 300 000 Ft
Az altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek a b) pont szerint támogatást kérhetnek a tudásátadás céljából eszköz- és alapanyag beszerzésre, utazási költségre, oktatói-, tanfolyami díjakra, szakmai konferenciákon való részvételre.
A pályázat mellékleteként csatolni kell a Népművészeti Egyesületek Szövetségével, vagy a Hagyományok Házával kötött szakmai együttműködési megállapodást. (A szakmai együttműködési megállapodás sablonja a pályázati kiírás 1. számú melléklete.)
Az altéma a) és b) pontjait a benyújtásnál külön-külön altémaként kérjük figyelembe venni!

4.5. Népzene-oktatási programok megvalósítása
A pályázati kategória kódja: CSSP-ZENEOKTAT-2018
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 330 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 8 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában pályázni lehet a Kárpát-medencében, és Moldvában működő civil szervezeteknek, közművelődési intézményeknek olyan népzene-oktatási programok megvalósítására, melyek az autentikus népzenei hagyományokon alapuló közösségépítést tekintik fő céljuknak. A támogatás kérhető az oktatói díjakra; meghívott előadók tiszteletdíjára, szakmai továbbképzésekre, szakmai táborokban való részvételre, az oktatást segítő kiadványok és kis értékű technikai eszközök beszerzésére; hangszervásárlásra és -felújításra; oktatók utazási költségére. Hangszervásárlásra és -felújításra maximum az igényelt támogatás 50%-a fordítható.

4.6. Országos, regionális és megyei hatókörű népművészeti szervezetek közösségfejlesztő, hálózaterősítő és szakmai programjainak a megvalósítása
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 700 000 000 Ft
Országos hatókörű szakmai szervezet részére:
Legmagasabb igényelhető támogatás 40 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-ORSZAGOS-2018
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Regionális hatókörű szakmai szervezet részére:
Legmagasabb igényelhető támogatás: 15 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-REGIONALIS-2018
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Megyei hatókörű szakmai szervezet részére:
Legmagasabb igényelhető támogatás 8 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-MEGYEI-2018
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában pályázni lehet szakmai konferenciák és rendezvények támogatására, minőségbiztosítási programok megvalósítására, tehetséggondozási programokra, népviseletek és azok kiegészítőinek vásárlására, készíttetésére; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; az oktatást segítő kiadványok és kis értékű technikai eszközök beszerzésére; hangtechnikai szolgáltatás díjára; reklám- és propagandaköltségre; oktatói, előadói tiszteletdíjra; belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre.
A tárgyalkotó megyei és regionális népművészeti szervezetek pályázatait a 4.4. altémában kérjük beadni.

4.7. Határon túli hivatásos magyar néptáncegyüttesek támogatása
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 250 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-HT-2018
Legmagasabb igényelhető támogatás: 40 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 5 000 000 Ft
Az altémában pályázni lehet népviseletek és azok kiegészítőinek vásárlására, készíttetésére; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; új színpadi produkciók megvalósítására, a próbatartást, az oktatást segítő kiadványok és kis értékű technikai eszközök beszerzésére; hangszervásárlásra és -felújításra; hangtechnikai szolgáltatás díjára; reklám- és propagandaköltségre; oktatói, előadói tiszteletdíjra; Kárpát-medencén belüli turnék megvalósítására, útiköltségre.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
A programban kizárólag a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek részt, amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer és Mozilla Firefox böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Opera stb.) funkcióvesztéssel járhat!

FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a http://www.eper.hu honlap "Dokumentumok" menüpontjában megtalálható "Hibaleírás költségvetési tábla levágott karaktereihez" elnevezésű segédlet.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény (Pl. alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási vagy kulturális intézmény)
Egyéb fenntartású intézmény (Pl. tagintézmények, Tankerületi Központok fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, Felsőoktatási intézmények és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott köznevelési intézmények, Szakképzési Centrumokhoz tartozó köznevelési intézmények, Kollégiumok)
Egyesület
Egyház, egyházi szervezet
Egyházi fenntartású intézmény (Pl. egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási, vagy kulturális intézmény)
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Nonprofit Gazdasági társaság
Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
Közalapítvány
Közhasznú társaság (Kht.)
Központi költségvetési szerv
Önkormányzati fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl. hazai, vagy határon túli) közösségek

6. A pályázatok benyújtásának határideje
6.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 21. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben a fenti határidőig véglegesítésre került.

7. Benyújtható pályázatok száma
7.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó legfeljebb két altémában nyújthat be támogatási igényt.
7.2. A tagintézmény kizárólag a székhelyintézmény/intézményfenntartó útján nyújthat be pályázatot.

8. A pályázatok benyújtásának módja, mellékletek benyújtása
8.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen pályázati kiírás tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, mely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mail címre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mail címre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.
8.2. A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx weblapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas65/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum