Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Egyedi projektek tartalomfejlesztésének támogatása - MEDIA alprogram / EACEA/22/2017
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/19/2018
Tárgymutató:
projektek tartalomfejlesztésének támogatása / EACEA/22/2017
Pályázhat:
olyan európai vállalkozásoknak szól, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a fenti célkitűzések eléréséhez, ezen belül különösen a közelmúltban sikert felmutató, a benyújtási határidő előtt legalább 12 hónappal törvényesen bejegyzett, független audiovizuális produkciós vállalkozásoknak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
EACEA/22/2017: Egyedi projektek tartalomfejlesztésének támogatása
FIGYELMEZTETÉS:
Ez a pályázati felhívás az alábbi feltételek teljesülésének függvényében él a szükséges finanszírozási források rendelkezésre állása azt követően, hogy a költségvetési hatóság a 2018. évi költségvetést elfogadta.
1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS
Ez a felhívás a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeleten és annak 2014. június 27-i helyesbítésén alapul.
Az európai audiovizuális ágazat országokon átívelő működőképességének megerősítése terén a MEDIA alprogram egyik prioritása a következő:
- az audiovizuális producerek azon kapacitásának növelése, hogy az Unióban és az Unión kívül terjeszthető európai projekteket fejlesszenek ki, illetve európai és nemzetközi koprodukciókat hozzanak létre, többek között televíziós műsorszolgáltatókkal közösen.

A MEDIA alprogram a következőkhöz nyújt támogatást:
- olyan európai audiovizuális alkotások, különösen filmek és televíziós alkotások - például játékfilmek, dokumentumfilmek, gyermek- és animációs filmek, illetve interaktív alkotások, például videojátékok és multimédiás tartalmak - fejlesztése, amelyek kedvezőbb határokon átnyúló terjesztési lehetőségekkel rendelkeznek;
- az európai audiovizuális produkciós vállalatokat, és különösen a független vállalatokat támogató tevékenységek, az audiovizuális alkotások - köztük televíziós alkotások - európai és nemzetközi koprodukcióinak elősegítése érdekében.
2. PÁLYÁZATRA JOGOSULTAK
Ez a pályázati felhívás olyan európai vállalkozásoknak szól, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a fenti célkitűzések eléréséhez, ezen belül különösen a közelmúltban sikert felmutató, a benyújtási határidő előtt legalább 12 hónappal törvényesen bejegyzett, független audiovizuális produkciós vállalkozásoknak.
A következő országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek nyújthatnak be pályázatot, amennyiben a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló rendelet 8. cikkében foglalt valamennyi feltétel teljesül, és a Bizottság tárgyalásokat kezdett az adott országgal:
- az uniós tagállamok és a 2001/822/EK tanácsi határozat 58. cikke szerint a programban való részvételre jogosult tengerentúli országok és területek;
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozóan a megfelelő keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban megállapított általános elvekkel és feltételekkel összhangban;
- az EFTA országai, amelyek részesei az EGT-megállapodásnak, az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
- a Svájci Államszövetség, az országgal megkötendő kétoldalú megállapodás alapján;
- az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országok, az ezen országokkal együtt az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján létrehozott eljárásokkal összhangban.

A program nyitva áll az egyes kiválasztott országokra vagy régiókra irányuló két- vagy többoldalú együttműködések előtt is, az adott országok/régiók által megfizetett kiegészítő előirányzatok és az országokkal/régiókkal közösen meghatározandó egyedi eljárások alapján.
A programban megnevezett célkitűzések megvalósításához való közös hozzájárulás alapján a programon belül lehetőség nyílik együttműködni és közös programokat szervezni olyan, a programban nem részt vevő országokkal és nemzetközi szervezetekkel, amelyek a kulturális és kreatív ágazat aktív szereplői; ilyenek például az UNESCO, az Európa Tanács, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Szellemi Tulajdon Világszervezete.
Az Unión kívüli országokban működő pályázók pályázatai is kiválaszthatók, amennyiben a támogatás odaítéléséről szóló határozat meghozatalának napjáig aláírásra kerül az érintett országnak a fent említett rendelettel létrehozott programban való részvétele feltételeit rögzítő megállapodás.
3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Az alábbi audiovizuális alkotások fejlesztésére irányuló tevékenységek támogathatók:
- legalább 60 perc játékidejű, elsősorban filmszínházi bemutatásra szánt játékfilmek, animációs filmek és kreatív dokumentumfilmek;
- elsősorban televíziós bemutatásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű játékfilmprojektek (önálló filmek vagy sorozatok), összesen legalább 24 perc játékidejű animációs filmek (önálló filmek vagy sorozatok) és legalább 50 perc játékidejű kreatív dokumentumfilmek (önálló filmek vagy sorozatok);
- elsősorban digitális platformon történő felhasználásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű vagy 90 perc felhasználói élményt nyújtó játékfilmprojektek, összesen legalább 24 perc játékidejű vagy 24 perc felhasználói élményt nyújtó animációs filmek és legalább 50 perc játékidejű vagy 50 perc felhasználói élményt nyújtó kreatív dokumentumfilmek. A nem lineáris formátumú (pl. virtuális valóság) felhasználói élményt nyújtó projektekre nem érvényesek ezek az előírt minimumok.
A digitális platform a következő projekttípusokkal foglalkozik: többképernyős eszközökön való vetítésre szánt animációs filmek, kreatív dokumentumfilmek és játékfilmprojektek, interaktív projektek, lineáris és nem lineáris websorozatok és narratív virtuális valósággal kapcsolatos projektek.
A pályázati felhívásnak két határideje van. Ahhoz, hogy a támogatási kérelem az 1. határidőn belül legyen, a pályázati felhívás közzététele és 2017. november 23-én (brüsszeli idő szerint) déli 12.00 óra között kell benyújtani és érkeztetni. Ahhoz, hogy a támogatási kérelem a 2. határidőn belül legyen, 2017.12.01. és 2018. április 19-án (brüsszeli idő szerint) déli 12.00 óra, a pályázati felhívás zárónapja között kell benyújtani és érkeztetni.
A projekt időtartama a pályázat benyújtásától számítva legfeljebb 30 hónap.
4. ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK
A benyújtott pályázatokra összesen 100 pont adható az alábbi súlyozásnak megfelelően:
Relevancia és európai hozzáadott érték (50 pont)
- A projekt minősége és európai forgalmazásának lehetősége

A tartalom és a tevékenységek minősége (10 pont)
- A fejlesztési stratégia minősége

A projekt eredményeinek terjesztése (20 pont)
- Az európai és nemzetközi forgalmazási és marketingstratégia

A projektcsapat felépítése (10 pont)
- A feladatok és felelősségi körök megoszlása a kreatív csapaton belül, a javasolt intézkedés egyedi célkitűzéseinek tükrében

Hatás és fenntarthatóság (10 pont)
- A finanszírozási stratégia színvonala és a projekt megvalósíthatósága

A következőkért „automatikusan” pluszpontok járnak: kifejezetten a fiatal közönséget megcélzó projektek (5 pluszpont), kivéve az animációs projektek esetében
5. KÖLTSÉGVETÉS
A rendelkezésre álló teljes költségvetés 5,4 millió EUR. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A pénzügyi hozzájárulás maximálisan odaítélhető összege egyedi projektenként átalányösszegben:
- animációs filmek: 60 000 EUR
- kreatív dokumentumfilmek: 25 000 EUR
- játékfilmek: 50 000 EUR, ha a produkció tervezett költségvetése eléri/meghaladja a 1,5 millió EUR-t
- játékfilmek: 30 000 EUR, ha a produkció tervezett költségvetése nem éri el a 1,5 millió EUR-t

6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017.11.23. és 2018.04.19.
A pályázatoknak a vonatkozó határidő napján déli 12.00 óráig (brüsszeli idő szerint) kell beérkeznie az online jelentkezési lap (elektronikus űrlap) használatával.
Más módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
A pályázóknak gondoskodniuk kell róla, hogy az e-nyomtatványokon kért, illetve említett összes dokumentumot mellékeljék a pályázathoz.
7. RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
A pályázati útmutató teljes szövege és a jelentkezési lapok az alábbi internetcímen érhetők el: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en
A pályázatokat a pályázati útmutató valamennyi feltételének betartásával, a rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon kell benyújtani.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum