Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek, és zenészek (mint alkotók) támogatása
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
04/15/2021
Érvényes:
04/15/2021
Tárgymutató:
vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek, és zenészek (mint alkotók) támogatása
Pályázhat:
- magánszemélyek: tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek.
- jogi személyiséggel rendelkező szervezetek: zenekarként működő civil szervezetek, gazdasági társaságok, egyházi fenntartású intézmények
- civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. b) és c) albekezdései szerinti civil szervezetek, vagyis alapítványok és egyesületek ( szövetségek is), ide nem értve a közalapítványokat.
- gazdasági társaságok: betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek,
és zenészek (mint alkotók) támogatása

IGÉNYBEJELENTÉSI FELHÍVÁS
vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek, és zenészek (mint alkotók) támogatására
A Kormány a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító forrásbiztosításról szóló 1046/2019. (II. 18.) Korm. határozattal lándzsát tört a kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzése, valamint életben tartása és élővé tétele szükségessége mellett. Ennek érdekében támogatja a vallásos könnyűzene alkotói kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását, valamint társadalmi kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását.

1. A Program célja
A Program célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű társadalmi megismertetése, a vallási közösségek megerősítése, megújítása. Átfogó és általános célja, hogy a vallásos könnyűzene segítségével kifejtett hatás által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizálja, széles körben mintát adva a megújuláshoz, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, és küldetésüket hatékonyabban tölthessék be.
Szakmai alap: A Program a vallásos közösségekben már meglévő hangszeres és vokális együttesek képzésének, tevékenységének, működésének támogatásától, az alkotói munka segítésén, a professzionális vallásos könnyűzenei élet folyamatos fejlesztésén keresztül a vallásos könnyűzene társadalmasításáig egységben kezeli a zenekarok, művészek, előadók támogatását. Átfogó és általános cél, hogy a vallásos könnyűzene segítségével kifejtett hatás által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizáljuk; széles körben mintát adva a megújulásához, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, azért, hogy küldetésüket hatékonyabban tölthessék be. Mindez hosszútávon a teljes társadalomra nézve pozitív hatást fejt ki.

2. Elvárt hatások
A Kormány kiemelt nemzetstratégiai célja, hogy a keresztény kulturális hagyományok a 21. század mindennapjaiban is társadalomformáló erőként, Magyarország lelki megújulásának fundamentumaként jelenjenek meg.
- A hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű társadalmi elismertsége.
- A vallási közösségek megerősítésére, megújítására és aktivizálására.

3. A támogatás feltételrendszere
A támogatás forrása: 600 000 000 Ft, azaz hatszázmillió forint, amely a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat, /2. Előadó-művészeti tevékenység támogatása részfeladata előirányzaton (Áht. azonosító: 386473)
A támogatás nyújtója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
Támogatási kérelmek befogadója (lebonyolító): Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
A támogatás feltétele regisztráció, valamint támogatási kérelem benyújtása az EMET honlapján (http://www.emet.gov.hu) keresztül elérhető Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER).

A támogatási kérelem benyújtása során az EPER felületen kötelezően benyújtandó:
- az érintett vallási közösség megnevezése,
- a megvalósítandó vállalás célja,
- szakmai indoklás és programterv,
- költségterv,
- az érintett vallási közösség helyi vezetőjének ajánlása,
- tanulói/hallgatói jogviszony igazolás (amennyiben releváns).
- zeneművészeti szakvégzettséget igazoló dokumentum (amennyiben releváns)
- számlatulajdonos engedményes nyilatkozata (amennyiben releváns)

4. Az igényelhető és elnyerhető támogatás
- A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet.
- A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem került előírásra.
- A támogatás vissza nem térítendő, előlegfinanszírozott támogatásnak minősül.

5. Támogatási kategóriák
a. Hangszert Kezdőknek Program - vallásos tematikájú könnyűzenét játszó fiatal előadók és zenekarok támogatása
Pályázati kategória kódja:
- VKT-KEZDO-SZEM-21
- VKT-KEZDO-SZERV-21
Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 100 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 10 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 100 000 Ft
A támogatás célja: a zenei produkciók megvalósulásához szükséges hangszerek és eszközök beszerzésének támogatása.
Támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:
- magánszemélyek: tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek.
- jogi személyiséggel rendelkező szervezetek: zenekarként működő civil szervezetek, gazdasági társaságok, egyházi fenntartású intézmények
- civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. b) és c) albekezdései szerinti civil szervezetek, vagyis alapítványok és egyesületek (szövetségek is), ide nem értve a közalapítványokat.
- gazdasági társaságok: betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság
Amennyiben a kiskorú magánszemélyként nyújtanak be támogatási kérelmet és a kérelmező kiskorúnak nincs saját bankszámlaszáma, úgy lehetőség van kiskorú kérelmező számlatulajdonos engedményes nyilatkozatát benyújtani, melyben az engedményes a kérelmező részére rendelkezésre bocsátja számlaszámát az elnyert támogatás igénybevételéhez.
Elszámolható költségek köre:
- Dologi kiadások, eszközbeszerzés - használt eszköz beszerzésére nincs lehetőség felhalmozási kiadások:
- kis és nagy értékű hangszerek
- kellékek, kiegészítők beszerzése
- hangtechnikai eszközök, mikrofonok, mikrofon állványok, erősítők beszerzése
- kottavásárlás, kottatartó beszerzése
- egyéb kiegészítő eszközök beszerzése
- informatikai eszközök és szoftverek, laptop, projektor, audiovizuális eszközök beszerzése.
A Kedvezményezett a támogatási időszakban köteles rendszeres működést felmutató egyházi szolgálatok teljesítését vállalni - havonta legalább egy, de összesen kezdő kategóriákban minimum négy alkalommal.

b. Hangszert Profiknak Program - vallásos tematikájú könnyűzenét játszó előadók és zenekarok működésének támogatása
Pályázati kategória kódja:
- VKT-PROFI-SZEM-21
- VKT- PROFI -SZERV-21
Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 250 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 10 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 100 000 Ft
A támogatás célja: a zenei produkciók megvalósulásához szükséges eszközök, hangszerek, továbbá jármű beszerzésének biztosítása.
Támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:
- magánszemélyek: magyar állampolgárságú, természetes személyek;
- jogi személyiséggel rendelkező szervezetek: zenekarként működő civil szervezetek, gazdasági társaságok, egyházi fenntartású intézmények:
- civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. b) és c) albekezdései szerinti civil szervezetek, vagyis alapítványok és egyesületek (szövetségek is) ide nem értve a közalapítványokat.
- gazdasági társaságok: betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság.
Amennyiben a kiskorú magánszemélyként nyújtanak be támogatási kérelmet és a kérelmező kiskorúnak nincs saját bankszámlaszáma, úgy lehetőség van kiskorú kérelmező számlatulajdonos engedményes nyilatkozatát benyújtani, melyben az engedményes a kérelmező részére rendelkezésre bocsátja számlaszámát az elnyert támogatás igénybevételéhez.
Elszámolható költségek köre:
- dologi kiadások, eszközbeszerzés - használt eszköz beszerzésére nincs lehetőség, felhalmozási kiadások:
- kis és nagy értékű hangszerek
- kellékek, kiegészítők beszerzése
- hangtechnikai eszközök, mikrofonok, mikrofon állványok, erősítők beszerzése
- kottavásárlás, kottatartó beszerzése, egyéb kiegészítő eszközök beszerzése
- informatikai eszközök és szoftverek, laptop, projektor, audiovizuális eszközök beszerzése.
- gépjármű vásárlása - használt gépjármű beszerzésére nincs lehetőség
A Kedvezményezett a támogatási időszakban köteles rendszeres működést felmutató egyházi szolgálatok teljesítését vállalni - havonta legalább egy, de összesen profi kategóriákban minimum 6 alkalommal.

c. Hangszert határon túli magyaroknak Program - Könnyűzenei tevékenységet folytató határon túli magyar előadók és zenekarok támogatása
Pályázati kategória kódja:
- VKT-HAT-SZEM-21
- VKT- HAT -SZERV-21
Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 100 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 10 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 100 000 Ft
A támogatás célja: a zenei produkciók megvalósulásához szükséges eszközök és hangszerek, beszerzésének támogatása.
Támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:
- magánszemélyek: magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló természetes személyek.
- jogi személyiséggel rendelkező szervezetek: zenekarként működő civil szervezetek, gazdasági társaságok, egyházi fenntartású intézmények, amelyeknek tagjainak többsége Magyarországgal határos országban lakcímmel rendelkező, magyar ajkú természetes személy
- civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. b) és c) albekezdései szerinti civil szervezetek, vagyis alapítványok és egyesületek (szövetségek is) ide nem értve a közalapítványokat.
- gazdasági társaságok: betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság.
Amennyiben a kiskorú magánszemélyként nyújtanak be támogatási kérelmet és a kérelmező kiskorúnak nincs saját bankszámlaszáma, úgy lehetőség van kiskorú kérelmező számlatulajdonos engedményes nyilatkozatát benyújtani, melyben az engedményes a kérelmező részére rendelkezésre bocsátja számlaszámát az elnyert támogatás igénybevételéhez.
Elszámolható költségek köre:
- Dologi kiadások, eszközbeszerzés - használt eszköz beszerzésére nincs lehetőség, felhalmozási kiadások:
- kis és nagy értékű hangszerek, kellékek, kiegészítők beszerzése
- hangtechnikai eszközök, mikrofonok, mikrofon állványok, erősítők beszerzése
- kottavásárlás, kottatartó beszerzése, egyéb kiegészítő eszközök beszerzése,
- informatikai eszközök és szoftverek, laptop, projektor, audiovizuális eszközök beszerzése
A Kedvezményezett a támogatási időszakban köteles rendszeres működést felmutató egyházi szolgálatok teljesítését vállalni - havonta legalább egy, de összesen határon túli kategóriákban minimum négy alkalommal.

d. Hangszer felújítási program
Pályázati kategória kódja:
- VKT-FELUJITAS-21
Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 150 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 5 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 100 000 Ft
A támogatás célja: a közösségi szolgálatban lévő egyházi hangszerek (pl. orgona, harmónium) kisebb javításainak megvalósításának támogatása.
Támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:
- jogi személyiséggel rendelkező szervezetek: zenekarként működő civil szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, egyház, egyházi szervezet (pl. parókia), helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, települési önkormányzat
- civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. b) és c) albekezdései szerinti civil szervezetek, vagyis alapítványok és egyesületek (szövetségek is) ide nem értve a közalapítványokat.
Elszámolható költségek köre:
- Személyi jellegű kiadások:
- a hangszerfelújítást célzó megbízási díjak
- a hangszerfelújításhoz kapcsolódó felügyeleti feladatok ellátása - maximum a támogatás 2 százaléka számolható el erre a célra
- Dologi kiadások, eszközbeszerzés - használt eszköz beszerzésére nincs lehetőség:
- kis és nagy értékű eszközbeszerzés - hangszerkellékek, tartozékok, szerszámok, eszközök beszerzésére

6. Benyújtható támogatási kérelmek száma
Jelen támogatás keretében egy szervezet vagy természetes személy kizárólag csak egy támogatási kérelmet nyújthat be az alábbi 7 kategória egyikére: Kategória kód
Támogatási kategória megnevezése
VKT-KEZDŐ-21-SZERV
Hangszert Kezdőknek Program - Könnyűzenei tevékenységet folytató fiatal előadók és zenekarok támogatása (SZERVEZETEK)
VKT-KEZDŐ-21-SZEM
Hangszert Kezdőknek Program - Könnyűzenei tevékenységet folytató fiatal előadók és zenekarok támogatása (TERMÉSZETES SZEMÉLY)
VKT-PROFI-21-SZERV
Hangszert Profiknak Program - Könnyűzenei tevékenységet folytató előadók és zenekarok támogatása (SZERVEZETEK)
VKT-PROFI-21-SZEM
Hangszert Profiknak Program - Könnyűzenei tevékenységet folytató előadók és zenekarok támogatása (TERMÉSZETES SZEMÉLY)
VKT-HAT-21-SZERV
Hangszert határon túli magyaroknak Program - Könnyűzenei tevékenységet folytató határon túli magyar fiatal előadók és zenekarok támogatása (SZERVEZETEK)
VKT-HAT-21-SZEM
Hangszert határon túli magyaroknak Program - Könnyűzenei tevékenységet folytató határon túli magyar fiatal előadók és zenekarok támogatása (TERMÉSZETES SZEMÉLY)
VKT-FELUJITAS-21
Hangszer felújítási program (SZERVEZETEK)

7. A támogatási kérelem benyújtásának módja
A támogatási kérelem az EPER-ben adható be, használatához segítséget nyújt a www.emet.gov.hu honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv.
Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen támogatás tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden támogatási kérelemmel kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, mely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mailcímre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mailcímre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Támogatási kérelmének nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek először EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.

9. Az igénybejelentések benyújtásának határideje
Az internetes igénybejelentések benyújtásának határideje: 2021. április 15. 23 óra 59 perc
Határidőben benyújtottnak minősül az a kérelem, amely a benyújtási határidő napján - 2021. április 15. 23 óra 59 percig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon kérelmek, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után az igénybejelentést véglegesíteni nem lehet.

19. További információ
A Támogató fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított igénybejelentési felhívás keretében.
A támogatási kérelemhez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról (http://www.emet.gov.hu).

20. Információ
A támogatással kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
- eloado-muveszet@emmi.gov.hu
EPER-rel kapcsolatos megkeresések kapcsán felvilágosítást valamint további információt ügyfélszolgálati időben (hétfő, péntek: 8:00 - 12:00 között; kedd, csütörtök: 12:00-16:00 között, szerda: 8:00-16:00 között) a 06-1-550-2830 telefonszámon, illetve az vkt@emet.gov.hu e-mailcímen nyújtunk.
https://emet.gov.hu/igenybejelentesi-felhivas/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum