Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Lépj a piacra! - vállalkozóvá válás támogatása e-learning képzéssel és tőkejuttatással
Kiíró:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2017
Tárgymutató:
vállalkozóvá válás támogatása e-learning képzéssel és tőkejuttatással
Pályázhat:
a) betöltött 25. életév - be nem töltött 30. életév közötti,
b) nem felsőfokú végzettségű,
c) magyar állampolgár,
d) tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezik és
e) állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik.
vagy
a) betöltött 30. életév - be nem töltött 35. életév közötti
b) felsőfokú végzettség (főiskolai vagy egyetemi diploma megléte)
c) magyar állampolgár,
d) tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezik és
e) állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Lépj a piacra! program Pályázati felhívás és Útmutató 2017. szeptember 4-ei dátummal módosult az alábbi letölthető dokumentum szerint:
http://ofa.hu/files/lap/Lepj_a_piacra_pfu17.09.04.pdf


LÉPJ A PIACRA!
PROGRAM KERETÉBEN
VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS TÁMOGATÁSA E-LEARNING KÉPZÉSSEL ÉS TŐKEJUTTATÁSSAL

1. A program háttere
A program életre hívásának jogosultságát alátámasztják a magyarországi vállalkozások strukturális viszonyai, hiszen a Magyarországon működődő vállalkozások döntő része a kis- és középvállalkozások csoportjába tartozik. A KSH felmérése szerint a kkv-k szerepe felértékelődött, melynek hátterében elsősorban nagyvállalati folyamatok húzódnak meg, ugyanis költségcsökkentési céllal tevékenységeik jelentős részét kihelyezték. A kkv szektor gazdasági szempontból jelentős szerepet tölt be az ország jövedelem termelésében, társadalmi aspektusból a munkahelyteremtésben, a foglalkoztatottság növelésében.
A vállalkozások által foglalkoztatott 2,7 millió főből közel 2 millió a kis- és középvállalkozásoknál dolgozik.
A legutóbbi KSH adatok szerint a kkv-k száma közel 630 000, a vállalkozások összlétszámának kb. 99%-a.
A gazdálkodási formák közül a legnagyobb részt (66%) az egyéni vállalkozások teszik ki. A létszám növekedésével a cégek között azonban egyre nagyobb a társas vállalkozások aránya. A társas gazdálkodási formák közül a szervezetméret növekedésével a kft-k és a részvénytársaságok aránya fokozatosan növekszik, a betéti társaságok ugyanakkor a kisebb létszámú vállalkozások között képviselnek nagyobb arányt.
A foglalkoztatottság tekintetében a magyarországi kkv-k nagy jelentőséggel bírnak, ugyanis az alkalmazottak 72%-a dolgozik ebben a szektorban, és a 10 fő alatti mikro vállalkozások adják a kkv-k 95%-át. A létrejövő egyéni vállalkozások a későbbiekben a munkahelyteremtés egyik bázisát képezik.
A programban a támogatás megítélésének fontos paramétere a további munkahelyek teremtése is.

2. A program célja
Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy minden szükséges információval, tudással, ismerettel tudjuk támogatni, segíteni azokat a fiatalokat, akik Magyarországon egyéni vagy társas vállalkozóként kívánnak érvényesülni, üzleti elképzeléseiket, terveiket itthon szeretnék megvalósítani.
A program segítségével, a program megvalósító által biztosított e-learning képzés során elsajátított vállalkozási ismeretek felhasználásával és saját képességeik, készségeik fejlesztésével képesek lesznek a vállalkozásuk indításával és sikeres működtetésével a gazdasági élet aktív piaci szereplőjévé válni.

3. A rendelkezésre álló forrás
A Pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 479 203 750 Ft.
Jelen Pályázati felhívás forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap biztosítja.

4. A program elemei
1. Kompetencia-felmérés
A kompetencia-mérés célja a fiatalok vállalkozói készségének, képességének kompetencia alapú felmérése, a célcsoportba tartozó fiatalok szűrése, a többlépcsős kiválasztási folyamat szakmai szempontoknak megfelelő lebonyolítása. A programba való belépés előfeltétele a sikeres részvétel a kompetencia felmérésen.
2. Vállalkozói alapismeretek e-learning képzés: az önálló vállalkozás létrehozására, irányítására és sikeres működtetésére vonatkozó ismeretek elsajátításához.
A képzés főbb témakörei:
- Általános vállalkozási alapismeretek
- Gazdasági és piaci ismeretek
- Adózás és számviteli ismeretek
- Pénzügyi és finanszírozási ismeretek
- Marketing és értékesítési ismeretek
- Vállalkozásmenedzsment
3. Üzleti terv elkészítéséhez egyéni konzultáció: a pénzügy, számvitel, jog, marketing területén, a képzés keretében. A kapcsolattartás bármely formában megvalósulhat: személyes megbeszélés, internet, internet alapú kommunikációs csatornák, telefon.
4. Vállalkozóvá válás támogatása tőkejuttatással
A képzést sikeresen befejezők - tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezők - nyújthatnak be támogatási kérelmet legfeljebb 2 millió Ft-ra. A támogató döntés időpontját követően a kérelmezőnek 30 nap áll rendelkezésére a vállalkozás létrehozására, bankszámla megnyitására, valamint a megvalósulási helyszín bejegyzésére. A 30 nap, amennyiben indokolt és igazolt, további 30 nappal meghosszabbítható. A támogatás megítélésének feltétele, hogy a vállalkozás székhelyének Magyarországon, azon belül abban a megyében kell lennie, amelyre az állandó vagy ideiglenes lakcíme szól.

5. Működő vállalkozáshoz szakértői tanácsadás: a Támogatott részére a vállalkozás fenntartható működtetéséhez, 10 órás keretben. A kapcsolattartás bármely formában megvalósulhat: személyes megbeszélés, internet, internet alapú kommunikációs csatornák, telefon.

6. Működő vállalkozás mentorálása: a Támogatott részére, a vállalkozás működtetése során felmerülő kérdések megválaszolására.
5. A program keretében tervezett fő tevékenységek
Az "A" komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató/képző szervezet biztosítására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére.
A potenciális fiatal vállalkozók az "A" komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. Az általános elméleti képzések a vállalkozásindítást támogató készségek, kompetenciák és ismeretek elsajátítását szolgálják. A magas színvonalú képzés biztosítja, hogy az első kiválasztás során szűrt jelentkezők nagy aránya legyen képes támogatásban részesíthető üzleti tervet elkészíteni.
Az egyének segítséget kérhetnek a piaci lehetőségek felkutatásához, a kiválasztott tevékenységhez szükséges kompetenciák, képzettség, gyakorlati feltételek meghatározásához.
A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához. A szolgáltatás várt eredménye a vállalkozás indítását megalapozó üzleti tervek kidolgozása.
A "B" komponens keretében, a vállalkozás indítás időszakában, szakértői tanácsadás és mentorálás területén kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.
A mentori támogatás a program "B" komponensének megvalósulási ideje alatt a vállalkozás megalapítását követő maximum 6 hónapig biztosított, amely nem csak tanácsadást jelent, hanem a fenntartási időszakra is kiterjedő monitoring tevékenységet, a vállalkozók üzleti tevékenységének nyomon követését, utógondozását is.
A támogató szolgáltatások a költséghatékonysági és eredményességi szempontok miatt egyaránt kiemelten fontosak.
A "B" komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az "A" komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 2 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek induló költségeik támogatása céljából.

6. A támogatás megítélésének folyamata - "A" komponens
6.1. Támogatást igénylők köre
A "Lépj a piacra!" program "A" komponensére természetes személyek jelentkezhetnek és nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A pályázat célcsoportja:
a) betöltött 25. életév - be nem töltött 30. életév közötti,
b) nem felsőfokú végzettségű,
c) magyar állampolgár,
d) tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezik és
e) állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik.
vagy
a) betöltött 30. életév - be nem töltött 35. életév közötti
b) felsőfokú végzettség (főiskolai vagy egyetemi diploma megléte)
c) magyar állampolgár,
d) tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezik és
e) állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik.
A programra való jelentkezés feltételeinek a jelentkezés pillanatában kell megfelelni (ld. 6.2. b) pont).
A programba kerülés további feltételei:
a) A leendő vállalkozás tervezett székhelye csak a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő állandó vagy ideiglenes lakcím szerinti megyében lehet.
b) A magyarországi KKV-k számának egyenlőtlen területi megoszlásának ellensúlyozására régiós kvóták kerülnek bevezetésre. Ennek értelmében, a programra jelentkező és a feltételeknek megfelelő támogatottak végső sorrendje kialakításakor figyelembe vételre kerül a leendő vállalkozás tervezett székhelye (ld. 6.3. b) pont).
Tervezett kvóták:
- Közép-Magyarországi Régió (KMR): 200 fő,
- Konvergencia régiók: 300 fő.
A pályázatok számától és összetételétől függően, a meghatározott kvótáktól való eltérésről a pályázat kiírója saját hatáskörben dönthet.
Azoknak a jelentkezőknek a jelentkezését, akik a 6.1 pontban szereplő feltételeknek nem felelnek meg, indokolás nélkül elutasítjuk.
6.2 A jelentkezés módja
a) A jelentkezés és a támogatási kérelem benyújtásának módja: online kitöltő programon keresztül (http://www.forrastar.hu).
b) A jelentkezés pillanata, amikor a jelentkező a http://www.forrastar.hu oldalon, a regisztrációt követően, a pályázati felületen a kötelező adatok megadásával véglegesíti jelentkezését a programra.
c) Az elektronikus pályázati rendszer (http://www.forrastar.hu) a program hivatalos kommunikációs csatornája.
6.3 A támogatás megítélésének folyamata
a) A jelentkezés a http://www.forrastar.hu felületén történik. Az online kitöltő program rögzíti a jelentkezés pontos idejét. A jelentkezők végső sorrendjének kialakításához a célcsoporti megfelelést, a jelentkezés idejét és a leendő vállalkozás székhelyét vesszük alapul. A jelentkezés nem jelenti automatikusan a programba kerülést.
b) A jelentkezési kritériumoknak megfelelő jelentkezők közül 500 fő vehet részt a kompetencia-mérésen, a többi jelentkező várólistára kerül a meghatározott területi besorolás alapján.
ba) Amennyiben az első 500 főből valaki visszalép, illetve egyéb ok miatt nem kíván a kompetencia-mérésen részt venni, úgy a megegyező területi (KMR vagy konvergencia) várólistán szereplő következő sorszámú jelentkező lép a helyébe.
bb) A beérkezett jelentkezésről, és a jelentkező sorszámáról a pályázói felületen rendszerüzenetben és a kapcsolattartási címként megadott elektronikus elérhetőségen keresztül e-mailben is értesítjük.
c) A kiválasztás szolgáltatás keretében a toborzási folyamat eredményeként elért és az elsődleges szűrőn megfelelt legfeljebb 500 fő fiatalnak a vállalkozói attitűdje, a vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges készségek, képességek felmérése történik, átlátható és körültekintő kiválasztás során a támogatás céljának megfelelően, írásbeli és szóbeli kompetenciaméréssel, valamint az előzetesen beadott üzleti ötletek realitásának, személyes megvalósíthatóságának megállapítása. A kompetencia-mérés (írásbeli teszt és szóbeli elbeszélgetés) összpontszáma alapján dönt a Támogató a képzésbe vonásról. A legjobb 269 eredményt elérő jelentkező kerülhet a képzésbe.
d) A sikeres kompetencia-mérést követően a 269 támogatható jelentkezőt értesítjük az elektronikus pályázati rendszeren kiküldött üzenetben és e-mailben a támogathatóság tényéről. Az elektronikus pályázati rendszeren kiküldött üzenet hivatalos értesítést jelent. Az értesítés kiküldésétől számítva 5 munkanap áll rendelkezésre a támogatási kérelem beadására.
e) A támogatási kérelem benyújtása elektronikus formában történik, a http://www.forrastar.hu honlapon, a jelentkezés során létrehozott felhasználói fiókkal.
f) A kérelem benyújtását követően a Támogatási szerződés a pályázói felületen válik letölthetővé, amelyet aláírás után szükséges eljuttatni a pályázatot kiíró levelezési címére, illetve személyes benyújtás esetén a székhelyére.
g) A támogatási szerződés hatályba lépését (ld. 6.4 a) pont) követően kezdhető meg a Vállalkozói alapismeretek e-learning képzés.
h) A Vállalkozói alapismeretek e-learning képzés megkezdésének legkorábbi időpontja a felnőttképzési szerződés meglétének és a támogatási szerződés hatályba lépésének napja.
i) A Vállalkozói alapismeretek e-learning képzés megkezdésére a támogatási szerződés hatályba lépéséről a pályázói felületen kiküldött értesítéstől számítva 5 munkanap áll rendelkezésre a képzés online felületén.
j) A Vállalkozói e-learning képzés megkezdésétől számított 3 hónapon belül záróvizsgát kell tenni. A képzéssel párhuzamosan, a Támogatottnak el kell készítenie leendő vállalkozásához kapcsolódó üzleti tervét. A sikeres üzleti terv elkészítéséhez a program megvalósító egyéni konzultációt biztosít.
k) A támogatottnak legkésőbb a képzés sikeres befejezéséről szóló tanúsítvány kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az elkészített üzleti tervet aláírva elektronikusan és postai úton egyaránt be kell küldenie a program megvalósító elérhetőségeire.
l) Az "A" komponens tanúsítvánnyal és elkészített üzleti tervvel zárul.
m) Az "A" komponens keretében elkészült, majd jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezők kérelmet nyújthatnak be a "B" komponensre, a tőketámogatásra.
6.4 Az "A" komponens keretében a támogatott tevékenységek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
a) A Vállalkozói e-learning képzés megkezdésének legkorábbi időpontja a támogatási szerződés hatályba lépésének napja. A támogatási szerződés akkor lép hatályba, amikor mindkét fél által aláírásra került és az erről szóló tájékoztatás a pályázói felületen kiküldésre került.
b) A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének megküldésétől számított 30 napig érvényes, amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Támogatott hibájából 30 nap alatt nem kerül sor, úgy a támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
c) A Vállalkozói e-learning képzést a támogatási szerződés hatályba lépésének időpontjától számított 5 munkanapon belül ténylegesen meg kell kezdeni a képzés online felületén.
d) A Vállalkozói e-learning képzés megkezdésétől számított 3 hónapon belül záróvizsgát kell tenni, és a képzés sikeres befejezéséről szóló tanúsítványt a kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Támogató részére elektronikus formában szükséges megküldeni.
e) A támogatási szerződés hatályba lépésétől számítva 3 hónap áll rendelkezésre az üzleti terv elkészítésére. Az egyéni konzultáció a képzéssel párhuzamosan igénybe vehető.
6.5 Az "A" komponens támogatási kérelméhez csatolandó mellékletek listája
A támogatási kérelem benyújtásakor a következő dokumentumokat szükséges csatolni:
1. Fényképes személyazonosító igazolvány
2. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
3. Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum
4. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
5. Regisztrációs nyilatkozat

7. A "B" komponens keretében megvalósítható projekt tevékenységek
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak az üzleti tervben meghatározott tevékenységekre, és az üzleti tervben szereplő valamint a Pályázati felhívás alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás. A felsoroltakon kívül más eszköz, illetve tevékenység nem támogatható.
7.1 Támogatható tevékenységek
Kizárólag a következő résztevékenységek támogathatóak:
a) Foglalkoztatás
A vállalkozást alapító és támogatást igénylő személy gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
b) Előkészítési tevékenységek
Jelen projekt keretében az előkészítési tevékenységbe nem értendő bele az üzleti terv elkészítése.
ba) cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele,
bb) kötelező engedélyek beszerzése.
c) Eszközbeszerzés
Új eszközök beszerzése
d) Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
e) Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is.
f) Egyéb immateriális javak beszerzése
g) Piacra jutás támogatása
ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
gb) marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés,
gc) hirdetés, reklám költség.
h) Képzéseken való részvétel
Vállalkozás működésének hatékonyságát javító engedélyezett2 képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak.
i) Tanácsadás igénybevételére
ia) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
ib) technológiai fejlesztési tanácsadás,
ic) logisztikai tanácsadás,
id) szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,
ie) energetikai tanácsadás.
j) Anyagbeszerzés
k) Általános vállalatirányítási tevékenységek
7.2 Nem támogatható tevékenységek
A Pályázati felhívás keretében a 7.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:
a) Lízing tevékenység,
b) Belső képzés3,
c) Egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység ("egyszámlás" vállalkozás), pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó stb.
d) Kocsma, italbolt, dohánybolt, játéktermek, nyerőgépek üzemeltetése
e) Ügynöki tevékenység,
f) Piaci és mozgó árusítás,
g) Mezőgazdasági termékek elsődleges termelése (állattenyésztés, növénytermesztés).
7.3 A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
7.3.1 Eszköz - és immateriális javak beszerzésével kapcsolatos elvárások:
a) Számítógép konfiguráció, valamint laptop esetében maximum bruttó 200 000 Ft operációs rendszer nélküli beszerzési érték számolható el, ettől való eltérést az üzleti tervben a támogatást igénylőnek indokolnia kell és megfelelően alátámasztani, hogy a szükséges eszköz a fő tevékenység ellátásának céljából szükséges.
b) Foglalkoztatottként maximum egy munkaállomás4 kialakítása támogatható, ettől való eltérést az üzleti tervben a támogatást igénylőnek indokolnia kell és megfelelően alátámasztani, hogy további eszköz beszerzése a fő tevékenység ellátásához miért szükséges.
c) Egyedi fejlesztésű szoftver beszerzését a támogatást igénylőnek az üzleti tervben indokolnia kell.
7.3.2 Képzéssel kapcsolatos elvárások:
a) Kizárólag a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (2) a), b) és d) pontja szerinti, a felnőttképzési jogszabályok által előírt, engedélyezett képzés támogatható, ami hozzájárul a vállalkozás hatékony működésének növekedéséhez.
b) A képzés költsége abban az esetben számolható el, ha a képzés sikeres, befejezett, azaz a képzésen résztvevő tanúsítványt vagy bizonyítványt szerez.
c) A képzésnek a projekt megvalósítási időszaka alatt be kell fejeződnie.
d) A képzésnek a vállalkozás fejlesztendő tevékenységéhez kell kapcsolódnia.
e) A képesítéshez kötött gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismeretek megszerzésére irányuló képzési tevékenység a vállalkozást alapító(k) esetében nem támogatható.
f) A vállalkozás által megvalósított belső képzés nem támogatható.
7.3.3 Egyéb elvárások
a) Csak az üzleti tervben meghatározott tevékenységekre, illetve legfeljebb az üzleti tervben szereplő valamint jelen Pályázati felhívás 14.5. pontja alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás. Az üzleti tervnek kötelezően tartalmaznia kell a támogatást igénylő fenntartási időszakra vonatkozó (6 hónap) fejlesztési elképzeléseit, valamint az igényelt támogatási összegre vonatkozó költségvetési tervét.
b) A vállalkozás indításához, a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel (pl. működési engedély, telephely engedély) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni kell.
c) A támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve az esetleges visszafizetések teljesítéséhez legkésőbb a támogatási szerződéskötéskor rendelkeznie kell a cég nevére szóló bankszámlával.
d) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a jelen Pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
e) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma eltér a "Lépj a piacra!" program keretében jóváhagyott üzleti tervben foglaltaktól.
f) A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a Pályázati felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntés előkészítés során a programmegvalósító szervezet számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség.
g) A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.
h) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
i) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. Kivéve, ha az a kérelmező üzleti tervében meghatározott tevékenység része.
j) Jelen Pályázati felhívásra benyújtott projekt más támogatási forrásból támogatásban nem részesülhet.
k) A Támogatottnak vállalnia kell, hogy a projekt keretében megvalósítja azokat a tevékenységeket, amelyeket a támogatási kérelemben feltüntetett tevékenységlistában megjelölt.

8. A "B" komponens keretében a projekt megkezdése
Azok a kérelmezők nyújthatnak be kérelmet a program "B" komponensére, a tőketámogatásra, akik a program "A" komponense keretében tanúsítványt szereztek a Vállalkozói alapismeretek e-learning képzés sikeres elvégzéséről és elkészült, majd elbírált és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkeznek.
A támogatási kérelem beérkezésének időpontjától a Támogató 30 napon belül dönt a támogathatóságról.
A döntés időpontját követően a kérelmezőnek 30 nap áll rendelkezésére a vállalkozás létrehozására, bankszámla megnyitására, valamint a megvalósulási helyszín bejegyzésére. A 30 nap, amennyiben indokolt és igazolt, további 30 nappal meghosszabbítható. Ez az időszak a projekt-előkészítési szakasz, amelyben már költségek elszámolhatók. A támogatási szerződés megkötése a Támogató és a létrehozott vállalkozás között történik meg.

9. A "B" komponens keretében a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt megvalósítására 6 hónap áll rendelkezésre.
A fenntartási időszak a megvalósítási időszak (6 hónap) befejezését követő 6 hónap.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos záró pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap (első 6 hónapot követően).

10. A "B" komponens keretében a projekt területi korlátozása
A megvalósulás helyszíne a támogatott által megalapított vállalkozás bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási szerződés megkötésig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.
A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

11. A "B" komponens keretében a kötelező biztosítékok köre
A kapott támogatás ellenében biztosíték nyújtási kötelezettség áll fenn a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékaként.
a) Támogató döntés esetén anyagi biztosítékként a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat benyújtása szükséges.
A Támogatott köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t az OFA Nonprofit Kft. számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről, vagy új bankszámla megnyitásáról az OFA Nonprofit Kft.-t 8 napon belül írásban, hivatalosan tájékoztatni.
A biztosítékoknak a projekt fenntartási időszakot követő 90 napig rendelkezésre kell állniuk, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
b) Tartozást elismerő nyilatkozat (közjegyzői okirat)
Biztosítékot legkésőbb az első kifizetési igényléssel egyidejűleg kell nyújtani. Támogatási összeg kifizetése csak akkor engedélyezhető, ha a szükséges biztosítékok rendelkezésre állnak.

13. A "B" komponens támogatási kérelem benyújtásának feltételei
Amennyiben jelentkezni kíván a Pályázati felhívásra, kérjük, a következő információkat vegye figyelembe.
Támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezzen a "Lépj a piacra!" program "A" komponens - Vállalkozás indítást támogató e-learning képzés - sikeres befejezését igazoló tanúsítvánnyal valamint elbírált és jóváhagyott üzleti tervvel.
Az ’A’ komponens keretében elkészült üzleti terveket külső szakértő bírálja. A megfelelő pontszámot elért elbírált üzleti tervekből tervezetten az időrendben első 195 üzleti terv támogatható. A meghatározott támogatotti létszám felett pályázók várólistára kerülnek.
A külső szakértő bírálatának, és a támogathatóság további feltételeinek figyelembe vételével dönt a Támogató a támogatás odaítéléséről.
13.1 Támogatást igénylők köre
a) Jelen Pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be azon támogatást igénylő, aki:
aa) Magyar állampolgársággal és állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezik.
ab) A támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a vállalkozás indítást támogató e-learning képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, valamint elbírált és jóváhagyott üzleti tervvel.
ac) Új induló vállalkozás alapítását tervezi.
ad) Vállalja, hogy a "Lépj a piacra!" projektben támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként5 részt vesz.
ae) A tevékenység végzéséhez kapcsolódó végzettséggel rendelkezik.
af) A támogatási kérelem benyújtásakor más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezik, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölt be vezető tisztségviselői posztot,
ag) Társas vállalkozás esetén, legfeljebb két fő támogatható, azonban a kérelmezőknek egyénileg is meg kell felelni a támogatás igénylés feltételeinek.
ah) Egyszerre egy érvényes üzleti tervvel pályázik.
ai) Amennyiben egy üzleti terv elutasításra került, a program megvalósítója nem zárja ki a módosított üzleti terv ismételt beadását.
b) Támogatható jogi forma (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012 (IV.16.) KIM rendelet szerint):
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:
o GFO 113 - Korlátolt felelősségű társaság,
o GFO 117 - Betéti társaság.
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 - egyéni vállalkozó, 232 - egyéb önálló vállalkozó)
- egyéni cég
- KATV. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATA-s vállalkozók):
o GFO 117 - Betéti társaság.
o GFO 231 - egyéni vállalkozó)
- KATV. hatálya alá tartozó vállalkozások (KIVA-s vállalkozók):
o GFO 113 - Korlátolt felelősségű társaság,
o GFO 117 - Betéti társaság.
13.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) aki olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
b) akivel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
c) akinek a támogatási kérelme nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a Pályázati felhívásban megfogalmazott egyéb feltételeknek, vagy
d) a támogatási kérelmében és/vagy a támogatási szerződés megkötése során valótlan adatot közöl (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visszavonásra kerül), vagy
e) aki nem rendelkezik az előírt mértékű önrésszel,
f) aki nem rendelkezik a meghatározott formájú anyagi biztosítékkal,
g) akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
h) aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) alapján nem részesülhet támogatásban.
i) aki az "A" komponens e-learning képzés elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal nem rendelkezik.
j) Nem rendelkezik elbírált és jóváhagyott üzleti tervvel.

14. A "B" komponens keretében nyújtott tőketámogatás nyújtásával kapcsolatos információk
A projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatás a projekt megvalósítása során az alábbiak szerint vehető igénybe.
14.1 A támogatás formája
Jelen Pályázati felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A támogatási program utófinanszírozású.
14.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
A projekt maximális elszámolható összköltsége 2 400 000 Ft.
A projekt maximális elszámolható összköltsége társas vállalkozás esetén, amennyiben 2 fő támogatott pályázik: 4 800 000 Ft.
14.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az egy jogosult személy által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 1 000 000 azaz egymillió Ft, maximum összege 2 000 000 azaz kettőmillió Ft.
b) Legfeljebb két jogosult személy által alapított társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térintendő támogatás minimum összege 2 000 000 azaz kétmillió Ft, maximum összege 4 000 000 azaz négymillió Ft.
c) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 80%-a.
http://ofa.hu/hu/lepj-a-piacra
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum