Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása / 2019-2.1.11-TÉT
Kiíró:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
07/23/2020, 09/24/2020
Érvényes:
09/24/2020
Tárgymutató:
kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása / 2019-2.1.11-TÉT
Pályázhat:
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Idén is pályázható a kutatók nemzetközi együttműködéseit ösztönző, 200 millió forint keretösszegű felhívás: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázat a résztvevők mobilitása és a szakembercsere támogatásával segíti a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében folytatott kutatások elindítását és a már létező együttműködések elmélyítését.


A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás a résztvevők mobilitása és a szakembercsere támogatásával segíti a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés keretében folytatott kutatási projektek elindítását vagy a már létező együttműködés elmélyítését.

A felhívás két alprogramból áll:
2019-ben a francia és osztrák relációkra vonatkozóan, 2020-ban a francia, horvát, szerb, szlovén és kínai relációkra vonatkozóan az NKFI Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete által kiírt pályázatra a partnerek közös projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az NKFI Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó intézményéhez nyújtanak be. Ezekben a relációkban a felhívás célzott tématerületeket nevesít. 
Bármely más európai, illetve Európán kívüli ország partnerintézményének fogadó nyilatkozata birtokában a magyar pályázó egyoldalúan az NKFI Hivatalhoz adja be a pályázatát.  
A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutató 9. pontjában leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A pályázatok benyújtása folyamatos.
2019-ben az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
- 2019. június 26., 16.00 óra
- 2019. szeptember 26., 16.00 óra
- Francia és osztrák relációban pályázat kizárólag az első beadási határidőre adható be.
2020-ban a támogatási kérelmek benyújtására 2020. június 30-tól van lehetőség, a beadási határidő:
- Francia relációban 2020. július 23., 16.00 óra
- Horváth, szerb, szlovén és kínai relációban 2020. szeptember 24., 16.00 óra
- Általános TéT relációban 2020. szeptember 24., 16.00 óra
A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak a KATA hatálya alá 
- államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
- a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
Az elszámolható költségek köre
- kiutazó magyar kutató vagy PhD hallgató kiutazása
- kiutazó magyar kutató vagy PhD hallgató külföldi tartózkodása
- kiutazó magyar kutató vagy PhD hallgató adott országon belüli, projekttel kapcsolatos utazása
- a projektben elért eredmények elterjesztése
- nemzetközi konferencián történő részvétel
A projekt futamideje
A projekt futamideje maximum 24 hónap.
2019-ben benyújtott pályázatok esetében a projekt legkorábbi kezdési időpontja a francia és osztrák relációban 2020. január 1. Egyéb relációkban a projekt a pályázat beadását követő naptól megkezdhető.
2020-ban benyújtott pályázatok esetén a francia, horvát, szerb, szlovén és kínai relációban a projekt legkorábbi kezdési időpontja 2021. január 1. Egyéb relációkban a projekt a pályázat beadását követő naptól megkezdhető.
 
A rendelkezésre álló forrás
2019-ben az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseit a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 160 millió forint keretösszeggel támogatja. Ebből a francia és osztrák relációra tervezett keret 20-20 millió forint. Az Európán belüli együttműködésekre projektenként 2 millió forint, az Európán kívüliekre projektenként 5 millió forint támogatás igényelhető a 24 hónapos futamidőre.
2020-ban a pályázat célkitűzéseire a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 200 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre. Ebből a francia, horvát, szerb, és szlovén relációkra tervezett keret 20-20 millió forint, a kínai relációra tervezett keret 40 millió forint. Az Európán belüli együttműködésekre projektenként 2 millió forint, az Európán kívüliekre projektenként 5 millió forint támogatás igényelhető a 24 hónapos futamidőre.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum