Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése / VP4-10.2.2.-15
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
12/31/2016, 12/31/2017, 12/31/2018, 12/31/2019, 12/31/2020
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és fejlesztése / VP4-10.2.2.-15
Pályázhat:
a) aktív mezőgazdasági termelő
b) génmegőrző tevékenységet végző szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének, valamint fenntartható használatának és fejlesztésének megvalósítására
Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése

A felhívás kódszáma: VP4-10.2.2.-15
Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők és génmegőrző tevékenységet végző szervezetek részére, a ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelmének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány az aktív mezőgazdasági termelők és génmegőrző tevékenységet végző szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a keresztellenőrzés lefolytatását követő 30 napon belül dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó termelők és szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a genetikai erőforrás-megőrzés céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Hazánkban a ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és a mikroorganizmusok megőrzése rendkívül fontos, ugyanis a mezőgazdasági- és élelmezési célú növényfajok tájfajtái, termesztésből kiszorult fajtái, régi fajtái, illetve az egyéb haszonnövények ökotípusai, továbbá ezek vad- és rokonfajai, valamint a mikroorganizmusok kivétel nélkül veszélyeztetett kategóriába sorolandók, mivel fenntartás és megőrzés nélkül eltűnnek.
A génerózió, a genetikai sebezhetőség káros hatásainak csökkentése, valamint a növénynemesítés, növénytermesztés, tájtermesztés, ökológiai gazdálkodás, mezőgazdasági, biológiai alapkutatás és oktatás alapanyagokkal történő ellátása, valamint a genetikai anyagok fenntartható hasznosítása érdekében a haszonnövények és rokonfajaik genetikai változatait, valamint a mikroorganizmusokat fel kell kutatni, és meg kell őrizni.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,8 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg a 1721/2015. (X. 6.)Kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük,hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás értelmében az alábbi tevékenységekre vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ megőrzése keretében
- az 1. számú mellékletben felsorolt növényfajok, illetve- fajtáik, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái
a) megőrzéséhez,
b) felszaporításához, és
- a mezőgazdaság területén hasznos vagy káros tevékenységet végző mikroorganizmusok megőrzéséhez.
Nem vehető igénybe támogatás fajta-előállító nemesítési tevékenységhez, a támogatás alapjául szolgáló tételek tekintetében vetőmag és szaporítóanyag kereskedelem folytatásához.
I. Általános követelmények
1. A Felhívás alapján támogatás adható annak atámogatást igénylőnek, aki rendelkezik a fenntartandó növényi gyűjtemények és mikroorganizmusok megőrzéséhez szükséges technikai háttérrel, a Nemzetközi Génbank szabvánnyal összhangban, valamint a támogatott tételeket Magyarország területén őrzi meg. A Nemzetközi Génbank szabvány elérhető az alábbi linken: http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gbs/en/
2. Gyümölcsfák esetében a vonatkozó fajtaleírások tartalmi követelményei a NÉBIH honlapján elérhetők.
3. Növények esetében: Támogatásra kizárólag az az aktív mezőgazdasági termelő vagy génmegőrző tevékenységet végző szervezet jogosult, aki/amely:
a) a 95/2003. (VIII.14.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Génbank Tanács javaslatára, a Földművelésügyi Minisztérium által kijelölt nemzeti genetikai erőforrás készlet részének tekintett gyűjteményt tart fenn,
b) gyűjteménye rendelkezik Nemzeti Génbank nyilvántartási számmal és az abban megőrzött tételeket regisztráltatja a Nemzeti Génbank Adatbázisban,
c) rendelkezik a Génbank Tanácsnak a kérelmező szakmai és technikai felkészültségére és a gyűjtemény mezőgazdasági, kultúrtörténeti és genetikai értékeire vonatkozó véleményével,
d) vállalja, hogy betartja a mezőgazdasági- és élelmezési célú növényi genetikai erőforrások esetében a FAO Egyezményben (ITPGRFA) foglaltakat, és
e) a támogatási kérelem benyújtásakor a gyűjtemény már rendelkezik legalább 50 különböző tétellel az1. számú mellékletében felsorolt növényfajok, illetve fajtáik, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái Nemzeti Génbank Adatbázisban a támogatási kérelem benyújtási időszak első napjáig regisztrált tételei közül,
f) maggal szaporított évelők tenyészkerti fenntartása, valamint évelő fás szárú növények ültetvényben történő fenntartása esetén a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára vonatkozóan jogszerű földhasználó.

4. Mikroorganizmusok esetében: Támogatásra kizárólag az az aktív mezőgazdasági termelő vagy génmegőrző tevékenységet végző szervezet jogosult, aki/amely:
a) Mikroorganizmusok esetében a növénytermesztés, az állattenyésztés, az élelmiszeripar, az erdőgazdálkodás, a talajvédelem, a vízgazdálkodás stb. területein hasznos vagy káros tevékenységet végző, kereskedelmi forgalomba nem kerülő mikroorganizmusok (vírusok, baktériumok, élesztőgombák, penészgombák, és egyéb gombák, idesorolva a termeszthető nagygombákat is) megőrzését végzi, amelyeknek fenntartása az eredeti begyűjtés óta folyamatos;
b) gyűjteménye rendelkezik Nemzeti Génbank nyilvántartási számmal és az abban megőrzött tételeket regisztráltatja a Nemzeti Génbank Adatbázisban;
c) rendelkezik a Génbank Tanácsnak a kérelmező szakmai és technikai felkészültségére és a gyűjtemény mezőgazdasági és genetikai értékeire vonatkozó véleményével;
d) a támogatási kérelem benyújtásakor a gyűjtemény már rendelkezik legalább 30 különböző tétellel a mezőgazdaság területén hasznos vagy káros tevékenységet végző mikroorganizmusok Nemzeti Génbank Adatbázisában a támogatási kérelem benyújtási időszak első napjáig regisztrált tételei közül, amelyeket a Felhívásban meghatározott módon őriz meg.

5. A támogatást igénylő feladata:
a) Az1. számú mellékletében felsorolt, a génmegőrzésben érintett mezőgazdasági- és élelmezési célú növényfajok, illetve fajtáik valamint azok vad és rokon fajai és fajtái megőrzése, fenntartása, szükség szerint felszaporítása, továbbá hasznosításának elősegítése.
b) A begyűjtött tételek fenntartása és a magról szaporított tételek felszaporítása. A maggal fenntartott fajok, illetve fajták genetikai erőforrásainak ex situ megőrzése hűtött körülmények között, a vegetatív úton fenntartott fajok, illetve fajták genetikai erőforrásainak ültetvényekben és/vagy in vitro módszerekkel történő megőrzése.
c) A nemzeti genetikai erőforrás gyűjtemények dokumentálása, elektronikus alapú nyilvántartás vezetése, valamint a nyilvántartott adatok továbbítása a 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendeletben meghatározott, az országos adatbázis működtetéséért felelős intézménynek.
d) A felhívás 3.1 pontjában leírt támogatható tevékenységek megvalósítása során a 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet 6. § (5) bekezdésében meghatározott előírások betartása.
e) Az egy tételben foglalt minimális mintamennyiséget a Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.
f) A tétel minimális mintamennyisége meglétének vizsgálatakor figyelembe kell venni az adott tételből felszaporítási céllal ideiglenesen kivett magok számát is.
g) A mag formájában megőrzött tételek esetében a kérelmező a továbbiakban köteles:
ga) a 2016. április 1.-április 30. között támogatási kérelmet benyújtók esetében: 2020. december 31-ig, a 2017. április 1.-április 30. között támogatási kérelmet benyújtók esetében 2021. december 31-ig elérni a 2000 db/tétel mintanagyságot,
gb) megőrzésüket a Nemzetközi Génbank Szabványban előírtaknak megfelelően történő tárolással szükséges biztosítani legkésőbb a 2016-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében:2020. december 31-ig, a 2017-ben támogatási kérelmet benyújtók esetében: 2021. december 31-ig,
gc) a felszaporított tételeket a FAO Egyezmény alapján hozzáférhetővé tenni.
gd) A 2000 db/tétel mintanagyságtól eltérően a Felhívás3. számú melléklete szerinti tételek esetében a kérelmező az 500 db/tétel mintanagyságot köteles elérni.
h) Az 1. számú mellékletében felsorolt, a génmegőrzésben érintett mezőgazdasági- és élelmezési célú növényfajok, illetve fajtáik valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái megőrzése esetén évente a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) számára meg kell küldeni,
ha) egy a 6. számú melléklet szerint összeállított szakmai jelentést az adott évben elvégzett genetikai erőforrásokkal kapcsolatos feladatokról, amely szakmai jelentésben a kötelezettségvállalás 5. évében külön feltüntetésre kerül, hogy a maggal szaporított tételek esetén a tételek elérték a 2000 illetve 500 db/tétel mintanagyságot,
hb) egy tájékoztatót az adott évben a felhasználók részére átadott genetikai erőforrásokról, illetve az esetlegesen megrendezésre került tenyészkerti szemlékről.
i) Fák esetében a kötelezettségvállalás 4. évének végére el kell érni a 2 minta/tétel nagyságot.
j) Mikroorganizmusok esetében az izolált/begyűjtött, kereskedelmi forgalomba nem kerülő mikroorganizmusok megőrzése és hosszú idejű fenntartása:
ka) korszerű mélyfagyasztással (- 196°C-on folyékony nitrogénben),
kb) - 145°C-on folyékony nitrogén feletti tárolással,
kc) - 80°C-os mélyfagyasztással és/vagy fagyasztva szárítással (liofilizálás).
k) A támogatást igénylőadott Nemzeti Génbank Adatbázis azonosítóval (továbbiakban: NGBAB azonosító) ellátott tételre kizárólag egyszer vehet igénybe támogatást. A tételek felszaporításából származó többlet minták után nem jár külön támogatási összeg.
l) A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalás ideje alatt legalább két alkalommal genetikai erőforrásokkal kapcsolatos ismeretterjesztést, tájékoztatást, szaktanácsadást kell tartania vagy tanfolyamot kell szerveznie. A felsorolt tevékenységekről támogatást igénylő az esemény előtt legalább 5 munkanappal értesíti az MVH-t.

6. Továbbá a támogatást igénylő betartja az alábbi jogszabály(ok)ban foglaltakat:
- 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról.

II. A támogatástigénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai
1. Amennyiben a támogatási időszak alatt a támogatási okiratban rögzítetthez képest csökken a támogatást igénylő által megőrzött tételek száma, akkor a kieső tételek fajának/fajtájának megfelelően szükséges a pótlás elvégzése. Pótlásra csak a Nemzeti Génbanki Adatbázisban regisztrált, az 1. számú mellékletben szereplőtételekkel lehet. A kipusztult tételek listáját meg kell küldenie a Növényi Diverzitás Központ részére, valamintbe kell jelentenie az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül a kipusztulás időpontjától számított 14 napon belül.
2. A kieső tételeket a támogatást igénylő a kiesés bejelentését követő 12 hónapon belül köteles pótolni. Évelő fásszárú tételek esetében támogatást igénylőnek az utószaporítás megkezdésének tényét szükséges hitelt érdemlően igazolnia a kipusztulás bejelentését követő 12 hónapon belül. Amennyiben a pótlás, illetve az utószaporítás bejelentése nem történik meg a kiesés bejelentését követő 12 hónapban a támogatást igénylő a kiesett tételre vonatkozó támogatási összegre adott évben nem jogosult. Az utószaporításra jelentett tételeket NÉBIH az utószaporítást követő évben ellenőrzi. Amennyiben a kiesett tételek után járó adott évi támogatási összeg már kifizetésre került, azt a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

3. A támogatást igénylő által megőrzésre vállalt tételek számának a 2. pont szerinti pótlása esetén a kifizetési igénylésben igényelt tételek száma nem haladhatja meg a támogatási okiratban foglalt mértéket, támogatásra kizárólag a támogatási okiratban meghatározott mértékben jogosult.

III. Akötelezettségvállalásra vonatkozó visszavonás szabályai
1. A támogatási időszak alatt az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához benyújtott, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül visszavonhatja
a)a teljes támogatási kérelmét, vagy
b) a támogatási okiratban foglalt tételek legfeljebb 25%-át.

2. Az1/b) pontban meghatározott visszavonás esetében a megmaradó tételek száma nem csökkenhet növényfajok esetében 50 db tétel alá, mikroorganizmusok esetében 30 db tétel alá.

3. A támogatási időszak folyamán az 1. pont szerinti visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak:
a) 2017. vonatkozásában: 2016. december 31.
b) 2018. vonatkozásában: 2017. december 31.
c) 2019. vonatkozásában: 2018. december 31.
d) 2020. vonatkozásában: 2019. december 31.
e) 2021. vonatkozásában: 2020. december 31. (amennyiben a támogatást igénylő 2017-ben nyújtotta be a támogatási kérelmet).

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a veszélyeztetett kategóriába sorolandó mezőgazdasági- és élelmezési célú növényfajok tájfajtái, termesztésből kiszorult fajtái, régi fajtái, illetve az egyéb haszonnövények ökotípusai, továbbá ezek vad- és rokonfajai, valamint mikroorganizmusok fenntartásával és megőrzésével foglalkozó:
a) aktív mezőgazdasági termelő
b) génmegőrző tevékenységet végző szervezet.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF szerinti esetek.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1. Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.
2. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
- 2016. április 1 - 2016. május 2. között,
- 2017. április 1 - 2017. május 2. között.
A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
3. Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
4. Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely kérelmen belül több fajtára is igényelhető támogatás. A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.

5. A támogatási kérelemmel kötelezően benyújtandó melléklet:
a)a Génbank Tanács Véleménye,
aa) a kérelmező szakmai és technikai felkészültségéről, és
ab) a gyűjtemény mezőgazdasági, kultúrtörténeti és genetikai értékeiről.
b) IV/1 megőrzési módú fa ültetvények esetén a NÉBIH igazolását arról, hogy a tételt 2013. szeptember 1-je előtt telepítették.

6. A támogatási kérelem mellékleteit jpg vagy pdf formátumban elektronikus úton kell benyújtani a támogatási kérelem részeként.

7. A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

8. A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum