Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
FAO-AM ösztöndíjas program
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
02/28/2020
Érvényes:
02/28/2020
Tárgymutató:
ösztöndíjas program - FAO-AM
Pályázhat:
- Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
- Pannon Egyetem Georgikon Kar
- Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
- Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar
- Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
hallgatói
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FAO-AM ösztöndíjas program

A MAGYAR KORMÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT, FAO-AM ÖSZTÖNDÍJAS PROGRAM
PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS
2020/21-es tanév

Képzések
Magyar nyelvű képzéseket az alábbi, nappali képzésben folytatott MSc szakokon indítunk
- Állattenyésztő mérnök
- Élelmiszerbiztonsági- és minőségi mérnök
- Környezetgazdálkodási agrármérnök
- Mezőgazdasági biotechnológus
- Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök
- Növényorvos
- Kertészmérnök
- Környezetmérnök
- Növénytermesztő mérnök
- Szőlész-borász mérnök
- Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
- Természetvédelmi mérnök
- Vadgazda mérnök
- Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök

Egyetemek
Az alábbi egyetemek vesznek részt a 2020-2021 évi ösztöndíjas programban:
- Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
- Pannon Egyetem Georgikon Kar
- Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
- Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar
- Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Feltételek
A fő cél a mezőgazdasági termelés fejlesztése, ezért az ajánlat a fő mezőgazdasági területekre terjed ki.
A Magyar Kormány az ösztöndíjas program során a következőket fedezi: jelentkezési költségek, oktatási költségek a tanulmányi időszak alatt, alapvető könyvek, jegyzetek költsége, kollégiumi elhelyezés, havi fix összegű ellátmány a megélhetés fedezésére. A hallgató a tanulmányi ideje alatt a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos egészségügyi ellátásban részesül. Az ösztöndíj csak a hallgató költségeinek fedezésére szolgál, annak keretében a családtagok nem támogathatók. Az egyes kurzusok csak megfelelő létszám esetén indulnak.
Bővebb információ a felvételi követelményekről a http://www.felvi.hu oldalon található.

Kedvezményezett országok
Az alábbi országok állampolgárai vehetnek részt az ösztöndíjas programban:
Afganisztán, Albánia, Algéria, Angola, Azerbajdzsán, Banglades, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Burkina Faso, Csád, Dél-Szudán, Egyiptom, Etiópia, Észak-Macedónia, Észak-Korea, Fülöp-szigetek, Gambia, Georgia, Ghána, Jemen, Jordánia, Kambodzsa, Kazahsztán, Kenya, Kirgizisztán, Koszovó, Laosz, Libanon, Madagaszkár, Mali, Mianmar, Moldova, Mongólia, Montenegró, Namíbia, Nigéria, Örményország, Palesztina, Szerbia, Szomália, Szudán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Uganda, Ukrajna, Üzbegisztán, Vietnam, Zöld-foki szigetek.

Jelentkezési és kiválasztási eljárás
A kiválasztási eljárás a 2020 szeptemberében induló kurzusokra vonatkozik.

A kiválasztás két lépésben történik:
1 lépés: A pályázóktól az Agrárminisztérium (AM) csak komplett pályázati anyagot fogad be, a jelentkezőket előválogatja és a megfelelő pályázatokat továbbítja a pályázatban megjelölt egyetemnek.
2. lépés: Az egyetemek további válogatást végeznek és értesítik az AM-et a felvételi rangsorról. A végső kiválasztást az egyetemek végzik, a megállapított rangsor alapján. Az egyetemre történő felvételről az egyetemek, a pályázat elnyeréséről az AM értesti a hallgatókat.
A jelentkezők az alábbi feltételek alapján kerülnek kiválasztásra:
- Valamelyik kedvezményezett országbeli állampolgárság és állandó lakhely
- Kiváló tanulmányi eredmény
- Egészségügyi alkalmasság
- Motiváltság
- Korhatár: 30 év alatti jelentkezők előnyben
A következő tartalmú dossziét kell a jelentkezőknek összeállítaniuk:
- Csatolt jelentkezési lap megfelelően kitöltve
- Aktuális önéletrajz
- Diploma, index, bizonyítványok másolata (csak felsőfokú)
- Érvényes útlevél vonatkozó oldalainak másolata (útlevélszám és lejárati idő)
- Ajánlólevél
- Motivációs levél
- Orvosi igazolás
- Erkölcsi bizonyítvány
A dokumentumokat magyar nyelven, kizárólag E-mail-en kell benyújtani. Más nyelven beküldött dokumentumok nem elfogadottak. A jelentkezők feladata a dokumentumok megfelelő lefordítása és illetékes hivatalnál történő hitelesítése. A dokumentumokat JPG vagy PDF formátumban kérjük megküldeni. Az egyes dokumentumokat annak tartalma szerint kell elnevezni.

A teljes dossziét elektronikusan a következő Email címre kell küldeni:
E-mail: scholarship@am.gov.hu

Határidők:
A dosszié fenti E-mail címre történő beérkezésének határideje: 2020. február 28. Más módon beküldött pályázatokat nem tudunk figyelembe venni.

FIGYELEM ! - Fontos információk
Az ösztöndíjas program valamennyi elemét a Magyar Kormány finanszírozza.
Az ösztöndíj nappali képzésben folytatott tanulmányokra vonatkozik.
Azok a jelentkezők, akik a korábbi években nem kerültek kiválasztásra, a 2020/2021-es tanévre újra jelentkezhetnek.
Az ösztöndíj nem halasztható el és nem hosszabbítható meg!
A pályázónak a kedvezményezett országok listájában felsorolt valamely ország állampolgárának kell lennie.
A sikeres pályázó és a támogató, azaz az Agrárminisztérium tanulmányi szerződést köt az egyetemre történő beiratkozáskor.
Minden, a programmal vagy a felvételi eljárással kapcsolatos kérdést a fent megjelölt címre várjuk.

A jelentkezőknek az ösztöndíjprogramra benyújtott jelentkezés mellett érvényes jelentkezést kell benyújtaniuk a választott egyetemre a 2020. évi általános vagy pótfelvételi eljárás során a http://www.felvi.hu oldalon keresztül.

A KÉPZÉSEK LEÍRÁSA
Feltételek összefoglalása:
Képzések fajtája és szintje: Különböző agrár MSc képzések
Egyetem: Különböző egyetemek, lásd a részletes leírást
Ki vehet részt: BSc/MSc-vel vagy ezeknek megfelelő képzettséggel rendelkező hallgatók.
Különböző követelmények vonatkozhatnak az egyes egyetemekre, lásd a részletes leírást, további információ a felvi.hu oldalon található.
Támogatás formája: Ösztöndíj
Ösztöndíj időtartama: max. 22 hónap
Nyelvek: magyar
Korhatár: 30 év alatti jelentkezők előnyt élveznek
Egyéb feltételek: magyar nyelvtudás
Jelentkezési határidő: 2020. február 28.

Egyetemek fő honlapjai
Debreceni Egyetem MÉK (Debrecen): https://mek.unideb.hu/
Pannon Egyetem GK (Keszthely): http://www.georgikon.hu
Soproni Egyetem EK (Sopron): http://emk.uni-sopron.hu/
Szent István Egyetem KERTK (Budapest): http://kertk.szie.hu
Szent István Egyetem MKK (Gödöllő):

Növényorvos mester szak, MSc
Pannon Egyetem, Georgikon Kar
Magyarország, Keszthely
http://www.georgikon.hu
(Jelentkezési kód: "M1")

Képzés neve: Növényorvosi mesterszak
Végzettség: Okleveles növényorvos
Képzés célja és sajátosságai:
A növényorvos alkalmas széles elméleti alapokon nyugvó, a növények védelmével kapcsolatos tervezői, fejlesztői, felsőszintű irányítói és szervezői, szaktanácsadási és szakigazgatási, valamint a kapcsolódó marketing feladatok ellátására.
A növényorvos képes diagnosztizálni a növényeket károsító szervezeteket (kórokozók, kártevők, gyomnövények), ismeri azok biológiáját, tömegszaporodási jelenségeit, a növényvédő szereket és azok hatásmechanizmusát, alkalmazásuk környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képes megelőzni a növényi károsítók által okozott károkat, alkalmazza a környezet peszticid terhelését csökkentő, ökológiai szemléletű, integrált növényvédelmi eljárásokat. Munkája során szem előtt tartja az élelmiszer, a fogyasztó, a felhasználó és a környezet biztonságát. Felsőfokú növényvédelmi képesítés alapján jogosult az engedélyhez kötött növényvédő szerek felhasználására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120 kredit
Felvételi követelmények:
A felvétel feltétele elsősorban szakirányú vagy szakterületi BSc. vagy MSc. végzettség. A képzettség értékelése egyedileg történik a diploma és annak mellékletei, vagy az index alapján.
Elfogadott kurzusok: természettudományok, technikai és szociális tudományok, kertészeti termelés, növényvédelem, növénytermesztés, állattenyésztés és gazdaság, a felsőoktatási törvényben és a vonatkozó miniszteri rendeletekben meghatározottak szerint.

Kertészmérnök mester szak, MSc
Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar
Magyarország, Budapest, 1118 Villányi út 29-43.
http://kertk.szie.hu
https://kertk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzesek/kerteszmernoki-mesterkepzesi-szak
(Jelentkezési kód: "M2")

Képzés neve: Kertészmérnök mesterszak
Végzettség: Okleveles kertészmérnök
Képzés célja:
A kertészet a mezőgazdaság legdinamikusabban fejlődő, legszínesebb szektora. Ma már azonban a kertészmérnökök feladatai kibővültek, nem csak a növénytermesztési és feldolgozási tevékenységből állnak. Szervesen kapcsolódik ezekhez többek között a vállalkozási, szaktanácsadási, szervezői tevékenység, a minőségbiztosítás, a menedzsment, a kül- és belpiaci értékesítés és a szolgáltatások. A végzetteknek képesnek kell lenniük a kertészeti vertikum természeti, illetve szociális környezetre gyakorolt hatásainak felmérésére, azok kontrolljára, a stratégiai szemléletre.
A képzés során a hallgatók elméleti előadásokat hallgatnak, laboratóriumi és terepi gyakorlatokon, üzemlátogatásokon vesznek részt, csoportos és egyéni feladatokat oldanak meg. A hagyományos képzéshez képest jelentős szabadságuk van az érdeklődésüknek megfelelő tantárgyak megválasztásában. A diplomamunka kidolgozása során a problémamegoldó, szintetizáló képességek, a kutatási készség fejlesztésére különös hangsúlyt fordítunk, felkészítve akár a doktori képzésre is. A tanulmányokat 4 hét összefüggő szakmai külső gyakorlat egészíti ki.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: agrár ill. természettudományi alapképzésben szerzett BSc diploma Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van.

Növényorvos mesterképzési szak (MSc)
Szent István Egyetem
Kertészettudományi Kar
Budapest, Magyarország
http://kertk.szie.hu
https://kertk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzesek/novenyorvosi-mesterkepzesi-szak
(Jelentkezési kód:"M3")

Képzés neve: Növényorvos mesterképzési szak
Végzettség: okleveles növényorvos
Képzés célja: A növénytermesztés több ezeréves története egyben a károsító szervezetek (kártevő állatok, kórokozók, gyomok) elleni védelem, azaz a növényvédelem története is. A növényvédelem korai szakasza szép számmal feljegyez vesztes csatákat, amelynek következménye hatalmas termésveszteség, éhínség, területek elnéptelenedése volt.
Növényvédelem nélkül ma sincs eredményes növénytermesztés. Az idők folyamán a növénytermesztés módszerei és a károsítók egyaránt megváltoztak, a védekezés lehetőségei jelentősen fejlődtek. Napjainkban a növényvédelem tudományosan megalapozott módszerei egyre inkább lehetővé teszik a károsítók elleni hatékony, egyben környezetkímélő védelmet és akár a biológiai növényvédelem területén a vegyszer nélküli növényorvoslást is. A sikeres növényvédelem feltételezi a növénytermesztési módszerek alapos ismeretét, a károsító szervezetek és a termesztett növény közötti kölcsönhatás elsajátítását, a növényvédelmi beavatkozás lehetőségeinek és kockázatának felmérését.
A képzésen kötelező 4 hét szakmai gyakorlat teljesítése.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120 kredit
Felvételi követelmények: agrár ill. természettudományi alapképzésben szerzett BSc diploma
Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van.

Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szak (MSc)
Szent István Egyetem
Kertészettudományi Kar
Budapest, Magyarország
http://kertk.szie.hu
https://kertk.szie.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek/szolesz-borasz-mernoki-mesterkepzesi-szak
(Jelentkezési kód:"M4")

Képzés neve: Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szak
Végzettség: okleveles szőlész-borász mérnök
Képzés célja: A Kárpát-medence valamennyi országában foglalkoznak szőlő- és bortermeléssel, a magyar szakmai hagyományok Európa-szerte elismertek. Jelenleg Magyarországon mintegy 5000 üzem foglalkozik bor előállításával és palackozásával. A szőlész és borász szakirányok népszerűsége ellenére korábban nem volt egységes a szakemberek képzése. A szőlész-borász képzésben vezető szerepet visz a Kertészettudományi Kar. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, mint szakmaközi szervezet, ágazati stratégiai tervében hangsúllyal szerepel a súlyos szakemberhiány megoldása, az oktatás megerősítése és az idegennyelvű oktatás.
A képzés célja okleveles szőlész-borász mérnökök képzése, akik tisztában vannak a szakmájukat megalapozó interdiszciplináris alaptudományi (természettudományi és társadalomtudományi) ismeretkörökkel; ismerik a szőlő-bor ágazat, a borpiac jellemzőit, innovatív és naprakész eredményeit, illetve a szakágazat évezredes hagyományait; befogadják e szakterület magyar kultúráját, európai, nemzetközi szemléletét; továbbá készség szintjén használják a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményeit; valamint tájékozottak a szőlő-bor ágazat működésének alapelveiben. Képesek e speciális szakterületen szerzett tudásuk nemzetközi körben történő művelésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására..
A képzésen kötelező 4 hét szakmai gyakorlat teljesítése.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120 kredit
Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van.

Állattenyésztő mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://www.mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/allattenyeszto-mernoki-msc
(Jelentkezési kód: "M5")

Képzés neve: Állattenyésztő mérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles állattenyésztő mérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan okleveles állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományos, agrár-műszaki, élelmiszergazdasági, termék-feldolgozási és állattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-termelés, feldolgozás, értékesítés, szakmai feladatai megoldására, továbbá az állattenyésztés területén tervező, szintetizáló kutatási és innovációs tevékenység végzésére. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://www.mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/kornyezetgazdalkodasi-agrarmernoki
(Jelentkezési kód: "M6")

Képzés neve: Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik a megszerzett természettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási, tervezési feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság és a környezet széles értelmű kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Alkalmasak vezetői, illetve kutatói munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Környezetmérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://www.mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/kornyezetmernoki-msc
(Jelentkezési kód: "M7")

Képzés neve: Környezetmérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles környezetmérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett okleveles környezetmérnökök Ph.D. képzésen folytathatják tanulmányaikat.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Mezőgazdasági biotechnológus mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/mezogazdasagi-biotechnologus-msc
(Jelentkezési kód: "M8")

Képzés neve: Mezőgazdasági biotechnológus mesterszak
Végzettség: Okleveles mezőgazdasági biotechnológus
Képzés célja:
A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles mezőgazdasági biotechnológusok képzése, akik felkészültek a biokémia, mikrobiológia, élettan, a klasszikus és molekuláris genetika és transzgénikus nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén, valamint ismerik és alkalmazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát. Elméleti tudásuk, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Specializáció: Növény-biotechnológus, Állat-biotechnológus
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/novenyorvosi-msc
(Jelentkezési kód: "M9")

Képzés neve: Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterszak
Végzettség: Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök MSc
Képzés célja:
A képzés célja mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnökök képzése, akik a mesterképzésben megszerzett ismeretek birtokában képesek a mezőgazdasági vízgazdálkodás szakterületén belül a fenntartható integrált vízgazdálkodás eszközrendszerének kreatív mérnöki alkalmazására. A képzettségük birtokában magas szinten képesek együttműködni szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi feladatok megoldásában. Alkalmasak a tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Növényorvosi mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/novenyorvosi-msc
(Jelentkezési kód: "M10")

Képzés neve: Növényorvosi mesterszak
Végzettség: Okleveles növényorvos
Képzés célja:
A képzés célja olyan okleveles növényorvosok képzése, akik ismerik a növények termesztésével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával és minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek, vegyületeinek hatásmechanizmusát, munka- és élelmiszerhigiénés, valamint munkavédelmi előírásait, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képesek az agrártudomány területén, a képzés során elsajátított mezőgazdasági, növényvédelmi, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására. Cél továbbá a tudományos, doktori és szakirányú továbbképzésben történő részvételre.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Növénytermesztő mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/novenytermeszto-mernoki-msc
(Jelentkezési kód: "M11")

Képzés neve: Növénytermesztő mérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles növénytermesztő mérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan növénytermesztő mérnökök képzése, akik széles természettudományi-, termesztéstechnológiai- növényvédelmi- növénynemesítési-és élelmiszergazdasági komplex ismeretekkel rendelkeznek. A végzett hallgatók a szántóföldi növények, elsősorban a gabonanövények, ipari- és olajnövények, takarmánynövények és energianövények profi szintű termesztéséhez szükséges megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak a szántóföldi növénytermesztés szervezési és irányítási folyamatainak vezetésére. Alkalmasak tervező-fejlesztő
mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/takarmanyozasi-es
(Jelentkezési kód: "M12")

Képzés neve: Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan takarmányozási és takarmánybiztonsági szakemberek képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos szemléletű, komplex ismeretanyaggal és felkészültek a takarmányozási ipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termékelőállítási, ökonómiai, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására.
A mesterszakon végzettek megszerzett ismereteik birtokában felkészültek arra, hogy munkájuk során a fenntarthatóság elvét képviseljék. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Természetvédelmi mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/termeszetvedelmi-mernoki-msc
(Jelentkezési kód: "M13")

Képzés neve: Természetvédelmi mérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles természetvédelmi mérnök
Képzés célja:
A képzés célja okleveles természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Vadgazda mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/vadgazda-mernoki-msc
(Jelentkezési kód: "M14")

Képzés neve: Vadgazda mérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles vadgazda mérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan okleveles vadgazda mérnökök képzése, akik szakterületük gyakorlati műveléséhez és irányításához, illetve annak ellenőrzéséhez szükséges szakmai, természettudományi, valamint - szakterületük gyakorlásához megfelelő - műszaki és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. A mesterszakon megszerzett ismeretek birtokában képesek a szakterületen továbbképezni magukat és alkalmasak a doktori képzésben való részvételre.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Növényorvosi mesterszak, MSc
Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Magyarország, 4032 Debrecen, Böszörményi u. 132.
https://mek.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/mek-novenyorvosi.pdf
(Jelentkezési kód: "M15")

Képzés neve: Növényorvosi mesterszak
Végzettség: Okleveles növényorvos
Képzés célja:
A növényorvos alkalmas növényi kártevők, kórokozók, illetve gyomnövények diagnosztizálására, az ellenük való hatékony védekezés megtervezésére, vezetésére, üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátására. Ismeretei kiterjednek járványok és gradációk előre jelzésére, a kártétel létrejöttének megelőzésére, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerésére, növényegészségügyi hatások elemzésére, karantén védekezés lefolytatására. A hallgatók megismerik a környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozásának és megvalósításának módjait, új növényvédelmi módszerek továbbfejlesztését a környezet peszticid terhelését csökkentő eljárások alkalmazásával. Alkalmasak lesznek az integrált növényvédelem megvalósítására és az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való be-kapcsolódásra. A szakon végzettek megfelelő mélységű elméleti és gyakorlati ismere-tekkel rendelkeznek doktori (PhD) és szakirányú továbbképzésekbe való bekapcsolódáshoz.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, kertészmérnöki, erdőmérnöki alapképzési szakok. Meghatározott kreditek teljesítésével az agrár képzési területről a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a vidék-fejlesztési agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, valamint környezetgazdálkodási agrármérnöki, természettudomány képzési területről a biológia, a kémia, műszaki képzési területről a vegyészmérnöki alapképzési szak.
Nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki mesterszak, MSc
Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Magyarország, 4032 Debrecen, Böszörményi u. 132.
https://mek.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/mek-elelmiszermernok.pdf
(Jelentkezési kód: "M16")

Képzés neve: Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök mesterszak
Végzettség: Okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök
Képzés célja:
A képzés célja élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnökök képzése, akik elkötelezettek a szakmájuk iránt az élelmiszerlánc-biztonság és -minőség területen és rendelkeznek a megfelelő tanulási eredményekkel, akik mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai, egészségvédelmi és élelmiszerjogi ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer előállításának folyamatát és forgalmazását. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Természetvédelmi mérnök mester szak, MSc
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Magyarország, Sopron
http://emk.uni-sopron.hu/
(Jelentkezési kód: "M17")

Képzés neve: Természetvédelmi mérnök mesterszak
Végzettség: Okleveles természetvédelmi mérnök
Képzés célja:
A képzés célja természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek hazai és nemzetközi szinten a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Környezetmérnöki mester szak, MSc
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Magyarország, Sopron
http://emk.uni-sopron.hu/
(Jelentkezési kód: "M18")

Képzés neve: környezetmérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles környezetmérnök
Képzés célja:
A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretek birtokában képesek a meglévő és potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek tervezésére és irányítására. Korszerű informatikai ismeretek alapján képesek tervező, modellező és szimulációs szoftverek segítségével összetett mérnöki és tudományos tervező és elemző feladatok ellátására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére, valamint a hulladékfeldolgozás és -hasznosítás (recycling) területén mérnöki tervező, irányító feladatot látnak el. Képesek a környezetvédelmi technológiákat és a környezethasználatokat optimalizálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120 kredit
Nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
https://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum