Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Céltámogatás igénylésére lovas szolgálatot adó polgárőr szervezetek részére
Kiíró:
Országos Polgárőr Szövetség
Határidő:
05/15/2018
Érvényes:
05/15/2018
Tárgymutató:
céltámogatás igénylésére lovas szolgálatot adó polgárőr szervezetek részére
Pályázhat:
- Tagja az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatának, vagy a céltámogatás igénylésével egyidejűleg kérvényezi felvételét a Tagozatba.
- Az OPSZ Szolgálati Szabályzat 1. függelék 1.1. pontja szerinti portyaszolgálati vizsgával rendelkező lovas tagja(i) vannak, akik közül az adott tagszervezeti polgárőr egyesület elnöke írásban portyavezető(ke)t jelölt ki. A kijelölésről és annak elfogadását tartalmazó okiratot csatolni szükséges.
- Az adott évi támogatás igényléséhez VÁLLALÁSI NYILATKOZATOT és FELHASZNÁLÁSI TERVET (I. melléklet) nyújtson be, és a megítélt összeget erősorrendben azokra a formaruhákra, eszközökre, felszerelésekre, takarmányra stb. költse, amelyeket előzetesen megjelölt és a Tagozat jóváhagyott.
- A vállalási nyilatkozat mellékleteként a kiírásban az alább meghatározott okmányokat becsatolja:
1. polgárőr igazolványok másolatát,
2. járőrvezető szintű lovas(ok) hiányában a portyavezető kijelöléséről és annak elfogadását tartalmazó okiratot,
3. ló-útlevelek fedőlapja, a tulajdonos nevét, a fertőző kevésvérűség és takonykór negatív labor eredményét igazoló oldalai másolatát, valamint
4. a személyes adatok kezeléshez hozzájáruló nyilatkozatok (polgárőrök és lótulajdonosok részéről) és (II/4A-B. mellékletek)
5. amennyiben a ló nem az egyesület tulajdona: a megbízottal (a polgárőrrel/magánszeméllyel/egyéb harmadik féllel) kötött a ló használatának engedélyezését tartalmazó megállapodások eredeti példányát (II/5. mellékletek)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

F E L H Í V Á S
céltámogatás igénylésére lovas szolgálatot adó polgárőr szervezetek részére

A támogatás jogi alapja:
- A polgárőrségről és a polgárőr tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. tv.
- A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV.3) BM. rendelet.
- A polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról 62/2013. (XI.28.) BM. rendelet.

A támogatás célja: A lovas tevékenységet ellátó polgárőr egyesületek lovas polgárőri tevékenységével összefüggő tárgyévi kiemelt céljainak elérése érdekében végzett kiadások finanszírozására.
Lóval megvalósított bűnmegelőzési vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és a lovas polgárőr szolgálatot elősegítő tárgyak és eszközök, lovas formaruha beszerzésének támogatása a polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendeletben foglaltak szerint.
A céltámogatás elbírálására jogosult az OPSZ Elnöksége, amelynek döntését a Lovas Tagozat javaslati formában készíti elő az alábbi szempontrendszer alapján.
A beadott támogatási igény értékelése során a Lovas Tagozat a pályázó lovas egyesületek tényleges tevékenységének ellenőrzése érdekében felveheti a kapcsolatot a polgárőr területi szervek elnökségével.
A támogatás alanya: a támogatásra alanyi jogon jogosult az a Lovas Tagozatnál regisztrált polgárőr egyesület, amely 2018. május 15. napjáig nyilatkozatban vállalja, (1. sz. vállalási nyilatkozat) hogy külterületen éves viszonylatban a támogatni kért lovak számával arányosan évi minimum 120 óra/ló szolgálatot lát el (pl.: 2 lónál évi minimum 240 óra, 10 lónál évi min. 1200 óra).
A vállalási nyilatkozathoz felhasználási tervet kell csatolni, azaz fel kell tüntetni, hogy a pályázó egyesület a lovas tevékenységével összefüggésben mire kívánja a támogatási összeget felhasználni. Amennyiben az pályázó egyesület lovasai még nem rendelkeznek formaruhával, elsődlegesen formaruha beszerzésre - különösen a 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet 1. számú mellékletének 3., 7. és 19. tételeire - javasolt a felhasználási tervet előirányozni, és csak maradványösszeg esetén a lovak tartásához hozzájárulni.
Polgárőr szervezetek tulajdonában lévő lovak fenntartásának költségei vonatkozásában pályázatot csak az a polgárőr egyesület nyújthat be, amelyik kötelékében az adott ló ténylegesen szolgálatot ad.

A támogatás odaítélésének feltételei (I-II-III.):
I. Az igényt benyújtó polgárőr egyesületre vonatkozó formai feltételek:
- Tagja az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatának, vagy a céltámogatás igénylésével egyidejűleg kérvényezi felvételét a Tagozatba.
- Az OPSZ Szolgálati Szabályzat 1. függelék 1.1. pontja szerinti portyaszolgálati vizsgával rendelkező lovas tagja(i) vannak, akik közül az adott tagszervezeti polgárőr egyesület elnöke írásban portyavezető(ke)t jelölt ki. A kijelölésről és annak elfogadását tartalmazó okiratot csatolni szükséges.
- Az adott évi támogatás igényléséhez VÁLLALÁSI NYILATKOZATOT és FELHASZNÁLÁSI TERVET (I. melléklet) nyújtson be, és a megítélt összeget erősorrendben azokra a formaruhákra, eszközökre, felszerelésekre, takarmányra stb. költse, amelyeket előzetesen megjelölt és a Tagozat jóváhagyott.
- A vállalási nyilatkozat mellékleteként a kiírásban az alább meghatározott okmányokat becsatolja:
1. polgárőr igazolványok másolatát,
2. járőrvezető szintű lovas(ok) hiányában a portyavezető kijelöléséről és annak elfogadását tartalmazó okiratot,
3. ló-útlevelek fedőlapja, a tulajdonos nevét, a fertőző kevésvérűség és takonykór negatív labor eredményét igazoló oldalai másolatát, valamint
4. a személyes adatok kezeléshez hozzájáruló nyilatkozatok (polgárőrök és lótulajdonosok részéről) és (II/4A-B. mellékletek)
5. amennyiben a ló nem az egyesület tulajdona: a megbízottal (a polgárőrrel/magánszeméllyel/egyéb harmadik féllel) kötött a ló használatának engedélyezését tartalmazó megállapodások eredeti példányát (II/5. mellékletek).
Az adminisztrációs terhek könnyítése érdekében:
- amely egyesületek korábban mellékleteket szabályszerűen csatolták, azoknak csak az új tagokra, lovakra vonatkozó mellékleteket szükséges csatolniuk,
- illetve amennyiben lovak fenntartásához is kívánnak támogatást igényelni, azokat a Lóútleveleket, amelyeket 2015. július 1-ét követően elektronikusan már megküldtek a Tagozat email címére, nem szükséges ismételten megküldeni. (Az ettől korábban megküldött Lóútlevelek ismételt ellenőrzésre szorulnak, mivel a jogszabályban a kötelező laborvizsgálatokra előírt 3 éves időköz eltelik.)
Minden esetben is szükséges a pályázatban egyértelmű kimutatást csatolni arról (leírni névsorral és végzettséggel/elmélet/gyakorlat), hogy összesen hány aktív lovas tag van jelenleg az egyesületnél (ebből kik az új belépők, lovak, illetve kik léptek ki időközben). (II/6. melléklet).
- A támogatás meghatározott célra történő elköltését a Polgárőr Egyesület nevére kiállított eredeti számlával meghatározott időre igazolja. (A számlán feltüntetésre kerül annak a lónak vagy lovaknak a neve és útlevél száma, mely(ek)re a támogatás elszámolásra kerül.)
- Negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig a megyei lovas koordinátor irányba teljesítsen statisztikai adatszolgáltatást, azaz jelentse le, hogy az aktuális negyedévben hány óra lovas szolgálatot teljesített

II. A szolgálati feladatot ellátó lóra vonatkozó tárgyi feltételek:
- érvényes ló-útlevéllel rendelkezzen, és
- a fertőző kevésvérűség és takonykór szempontjából 3 évnél nem régebbi kötelező vérvétel negatív eredményét igazolja (az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 195. § (1) és (2) bekezdései). Ezen adatok igazolására a ló-útlevél másolata szolgál.

III. A lovas szolgálatot ellátó polgárőrre vonatkozó személyi feltételek:
- az Országos Polgárőr Szövetséghez tartozó Polgárőr Egyesület tagja, és érvényes polgárőr igazolvánnyal rendelkezik,
- tagja az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatának vagy egyúttal az Egyesület kéri a tag felvételét a Lovas Tagozatba,
- legalább az OPSZ Szolgálati Szabályzat 1. függelék 1.1. szerinti portyaszolgálati vizsgával rendelkezik.

Támogatás módja:
A támogatás összegének meghatározása alapvetően a támogatási igény benyújtásának határidejéig az adott tagszervezeti egyesület által a Lovas Tagozatnál lejelentett és nyilvántartásba vett
- polgárőr szolgálatot teljesítő lovak száma,
- az OPSZ Szolgálati Szabályzat 1. függelékében meghatározottak szerint vizsgázott lovas polgárőrök száma és
- a polgárőr egyesület által vállalási nyilatkozatban megjelölt (havi átlag) szolgálati órák alapján kerül meghatározásra.

Amennyiben a polgárőr szolgálatot ellátó ló nem polgárőr szervezet tulajdonában áll, a ló tartása csak akkor támogatható az polgárőr egyesület részéről (tovább adott támogatás), amennyiben az adott ló éves szinten legalább 120 óra szolgálatot teljesít! Az ilyen magán tulajdonban álló lovakra adható természetbeni támogatás értéke nem haladhatja meg az évi 60 000 forintot (2018. január 1-2018. december 31. között). A ló tulajdonosának aláírásával kell igazolnia, hogy az adott lóra milyen értékű hozzájárulást vett át (pl. 2 körbála szénát, vagy 5 mázsa zabot stb.)
Az adott feltételeknek megfelelő tagszervezeti polgárőr egyesület támogatásának minimum összege 50 000 forint, maximum összege 500 000 forint lehet.
Finanszírozás jellege: Előfinanszírozott.
A Kedvezményezett a Támogatást a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban felmerült és igazolt költségekre használhatja fel.
Támogatási igény benyújtásának határideje:
A vállalási nyilatkozatot és mellékleteit legkésőbb 2018. május hó 15-ig lehet benyújtani az OPSZ Lovas tagozatának elnökénél, ezt követően hiánypótlásra egyszer van lehetőség 2018. június hó 15. napjáig!
A támogatási igény akkor tekinthető szabályszerűen beérkezettnek, ha a vállalási nyilatkozat az ahhoz kapcsolódó valamennyi szükséges melléklettel - elektronikus úton legkésőbb 2018. május hó 15. napjának 24:00 órájáig, beszkennelt formában (aláírás+pecsét) az opsz.lovastagozat@gmail.com levelezési címre beérkezik azzal, hogy a tárgyban: "TÁMOGATÁS IGÉNYLÉS - EGYESÜLET NÉV, TELEPÜLÉS NÉV” és egyúttal
- ajánlott küldeményként azonos tartalommal legkésőbb 2018. május hó 15. napján az alábbi címre postára is adták: OPSZ Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. szám.
A lovas tagozat elnöksége 2018. július 15-ig készíti elő az OPSZ elnökségének részére az egyes támogatások odaítélésére vonatkozó szakmai javaslatát.

Egyéb rendelkezések:
A Kedvezményezett a Támogatás felhasználása során a Támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a Támogatott Tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
Amennyiben a Támogatásból a Kedvezményezett tárgyi eszközt is szerez be, és az a tulajdonába kerül, úgy az a tulajdonszerzés időpontjától számított 3 évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A korlátozás nem vonatkozik a területi polgárőr szövetségek, valamint a polgárőr egyesületek részére történő elidegenítésre, bérbeadásra, valamint használatba adásra.
Amennyiben a Kedvezményezett a Támogatott Tevékenységet saját szervezeti és működési keretein belül nem tudja teljes mértékben megvalósítani, úgy jogosult a megvalósítás során közreműködőket (pl. vállalkozót, megbízottat) igénybe venni. Ez esetben a pályázat benyújtásának feltétele a polgárőr egyesület és a vállalkozó, megbízó közötti, a ló használatának engedélyezését tartalmazó megállapodás.
A lovakkal kapcsolatos költségek elszámolása esetében különbséget kell tenni a polgárőr szervezet tulajdonában, illetve magánszemély tulajdonában lévő jószágok között. Amennyiben az állat a polgárőr szervezet tulajdona, abban az esetben számlával kerülhetnek elszámolásra a takarmányozási, elhelyezési, orvosi illetve felszerelésekkel stb. kapcsolatos kiadások.

Ha a jószág nem a polgárőr szervezet tulajdona, hanem a polgárőr, mint magánszemély, illetve egyéb harmadik fél tulajdona, abban az esetben szerződésben (együttműködési megállapodásban) kell rögzíteni, hogy az állat segíti a polgárőr szolgálat ellátását és ezért cserébe a polgárőr szervezet az ellátott szolgálati órákat figyelembe véve milyen mértékben járul hozzá az állat ellátási költségeihez. Ha a polgárőr szervezet az állat tartásával kapcsolatos eszközt vásárol, abban az esetben az eszköz a polgárőrség tulajdona marad, leltárába kerül. Az állatok tulajdonjogának igazolását minden esetben csatolni szükséges az elszámoláshoz, mely lovak esetében a ló-útlevél.

Beszámoló a támogatás felhasználásáról:
A Kedvezményezett a Támogatás felhasználásáról beszámolót készít, mely szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból áll (a továbbiakban: "Beszámoló”). A Kedvezményezett a Beszámolót Lovas Tagozat elnöksége részére küldi meg 2019. február 01-ig, aki a Beszámoló szakmai beszámoló részét értékeli, majd továbbítja az OPSZ gazdasági osztálya részére. A Beszámoló a fenti határidő előtt is benyújtható. A Beszámoló szakmai beszámoló részében a Kedvezményezett ismerteti a Támogatott Tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét. A szakmai beszámoló rész kiterjed a - teljes - támogatásra, vagyis a továbbadott támogatásra is.
A Kedvezményezett a Beszámoló pénzügyi elszámolás részében a támogatás felhasználásáról - a továbbadott támogatás feletti rész tekintetében - részletes pénzügyi elszámolást ad az alábbiak szerint.
A Kedvezményezett a Támogatott Tevékenység megvalósítása során kiállított eredeti, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírtaknak megfelelő alaki és tartalmi kellékekkel rendelkező számlákra az alábbi záradékot vezeti:
"a Belügyminisztérium BM/...2018. számú támogatása terhére ... forint elszámolva” A Kedvezményezett a Beszámoló részeként a Támogató részére megküldi a fenti módon záradékolt, eredeti számlákról készített hitelesített számlamásolatokat, a banki bizonylatok hitelesített másolatát, házipénztári kifizetési bizonylatok hitelesített másolatait, valamint a valamennyi számla és kifizetés adatait tartalmazó számlaösszesítőt, illetve az esetleges vonatkozó szerződések, megrendelők hitelesített másolatát.

A Kedvezményezett a másolatokat oly módon hitelesíti, hogy az eredeti dokumentumokról készített másolati példányok valamennyi oldalát a Kedvezményezett képviselője aláírja, lepecsételi, és rávezeti "az eredetivel mindenben egyező másolat” szöveget.
A Kedvezményezett köteles a Támogatás felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezetni, a Támogatással kapcsolatos pénzügyi és egyéb dokumentumokat, iratokat, bizonylatokat külön nyilvántartani, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelőn legalább 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
A Lovas Tagozat elnöksége a beszámolót, a kézhezvételt követő 30 napon belül értékeli és ellenőrzi. Abban az esetben, ha a Beszámoló nem felel meg a jelen fejezetben foglaltaknak, vagy egyéb okból nem alkalmas a Támogatás szerződés szerinti felhasználásának ellenőrzésére, a Támogató egy alkalommal, megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a Kedvezményezettet. Ha a Kedvezményezett valamely hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan teljesíti, a Támogató jogosult a Beszámolót a rendelkezésre álló iratok alapján elbírálni. A Lovas Tagozat elnöksége a Beszámolót 2019. március hó 15-ig a szakmai beszámolóhoz fűzött javaslatával megküldi a támogatónak, aki azt a kézhezvételt követően 60 napon belül értékeli, ellenőrzi. Abban az esetben, ha a támogató szerint a Beszámoló nem felel meg a jelen fejezetben foglaltaknak, vagy egyéb okból nem alkalmas a Támogatás szerződés szerinti felhasználásának ellenőrzésére, a Támogató két alkalommal, megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a Kedvezményezettet. Ha a Kedvezményezett valamely hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, a Támogató jogosult a Beszámolót a rendelkezésre álló iratok alapján elbírálni.
A Beszámoló elfogadására, illetve a teljesítésigazolás kiállítására a Támogató képviseletében az Országos Polgárőr Szövetség elnöke jogosult.

Támogatás felhasználásának ellenőrzése:
A Kedvezményezett köteles a támogatás lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel, így különösen a Támogató képviseletében eljáró Lovas Tagozat elnökségével, az Állami Számvevőszékkel, a kormányzati ellenőrzési szervvel, illetve az állami adóhatósággal együttműködni és az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.
A Támogató a fentiek szerint lefolytatott ellenőrzésen túl jogosult a Támogatás felhasználásával összefüggésben a vonatkozó jogszabályi keretek között a jelen szerződés hatálya alatt, valamint a Beszámoló elfogadását követő 5 évig jogszabályban meghatározott egyéb módon is ellenőrzést folytatni.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult az ellenőrzés során feltárt jogszabályellenes, szerződésellenes, illetőleg a nem rendeltetésszerű felhasználás esetén a további támogatás részletek folyósítását felfüggeszteni, illetve a szerződés módosítása, felmondása, vagy az attól történő elállás nélkül is a jogszabálysértéssel, szerződésellenes, vagy nem rendeltetésszerű felhasználással arányos mértékű visszafizetést elrendelni.
A folyósított, de fel nem használt Támogatások egy összegben történő visszafizetésének határideje 2019. április 15. illetőleg legkésőbb a Támogató felszólítását követő 10 napon belül történik az Országos Polgárőr Szövetség 11708001-20343208 számú számlájára, "A BM/....../2018. számú támogatási szerződés fel nem használt része” megjegyzéssel.

A támogatás felhasználható különösen az alábbi erősorrendben:
- lovas polgárőr formaruházat ló felszerelések (minden olyan eszköz, ami kifejezetten a lóhoz kötött használati tárgy) pl. kantár, zabla, polgárőrség egyen forma nyeregalátétje (HORZE cikkszám: 170000BF), nyereg, ínvédő, takarók stb.
- lovas felszerelések (a polgárőr formaruházaton kívül, minden olyan speciálisan lovas ruházati termék és egyéb biztonsági felszerelés, ami a lovas személyéhez köthető) pl. gerincvédő, lábszárvédő, lovas nadrág stb.
- takarmányok. almok, bértartás költsége, nyalósó, vitaminok,
- patkolás, körmölés költsége,
- kötelező vérvétel, oltások költsége, féreghajtás költsége, egyéb állatorvosi költségek,
- lóápolási felszerelések,
- lószállító eszköz /abban az esetben, ha a bejárt terület nagysága és jellege, illetve a lovas polgárőr csoport létszáma, aktivitása és a vállalt szolgálati óraszám is ezt indokolja/.

Nem fordítható a támogatás összege:
- formaruha esetében azokra a polgárőrökre, akik már kaptak OPSZ támogatásból (közpénzből) a formaruha katalógus 36-38. oldalán található lovas formaruházatból (http://www.opsz.hu/storage/upload/polgaror-formaruhakatalog2013-pdf_2013121690453 5.pdf).
- jól-láthatósági forma mellényre (mivel az nagy számban rendelkezésre áll a Tagozat raktárában, csak igényelni kell, és a titkár kiküldi),
- biztonsági lovas kobakra (mivel azok még rendelkezésre állnak a Tagozat raktárában, illetve idén további központi kobak beszerzés várható!),
- polgárőrségre nem jellegzetes, nagy értékű, egyedi méretezésű, személyes használatú tárgyakra (pl. bőrlovagló csizmák, bőr teljes chapsek, a Tagozat által tiltott ló- és lovas felszerelésekre, pl. martingálra, segédszárakra stb).
- ló vásárlására.
http://www.opsz.hu/palyazatok/palyazat-lovas-polgarorok-reszere

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum